วิธีปรับแต่งการตั้งค่าเสียงบนเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore

ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงและควบคุมความดังเสียงและไมโครโฟนของเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore™ ของคุณ

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ของคุณ

ปรับอีควอไลเซอร์, เสียง Sidetone, เสียง 3D และอื่นๆ เพื่อให้เสียงของเอียร์บัดไร้สายของคุณเป็นอย่างที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของเอียร์บัดของคุณได้ด้วยคอนโซล PlayStation®5 เท่านั้น

  • การตั้งค่าอีควอไลเซอร์และเสียง Sidetone จะได้รับการจัดเก็บไว้ในเอียร์บัดของคุณเมื่อคุณกำหนดค่าผ่าน PS5® หากคุณเชื่อมต่อเอียร์บัดกับอุปกรณ์อื่น เอียร์บัดจะใช้การตั้งค่าเดียวกัน 

วิธีปรับความดังเสียงของ PlayStation Link บนเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore 

เอียร์บัดทั้งสองข้างของคุณมีปุ่มความดังเสียงที่ส่วนบนของเอียร์บัด ใช้ปุ่มข้างใดข้างหนึ่งเพื่อเพิ่มหรือลดความดังเสียงของ PlayStation Link™

ใช้จุดสัมผัสที่ด้าน “+” ของปุ่มความดังเสียงเพื่อช่วยคุณปรับความดังเสียงโดยไม่ต้องถอดเอียร์บัด

คุณยังสามารถปรับความดังเสียงจากคอนโซล PS5 ของคุณได้ผ่านการควบคุมเสียงในศูนย์ควบคุม 

  • ปุ่มความดังเสียงจะควบคุมเฉพาะเสียงของ PS Link จากคอนโซลหรือ PC/Mac ของคุณเท่านั้น เมื่อเอียร์บัดของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth คุณจะต้องควบคุมความดังเสียงจากอุปกรณ์มือถือของคุณ เมื่อคุณฟังแหล่งที่มาของเสียงสองแหล่งพร้อมกันจากทั้ง PS Link และอุปกรณ์ Bluetooth ปุ่มความดังเสียงจะควบคุมเฉพาะเสียงของ PS Link เท่านั้น

วิธีใช้ไมค์บนเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ของคุณ

เอียร์บัดทั้งสองข้างของคุณมีไมค์ที่ส่วนบนของเอียร์บัด ซึ่งคุณสามารถใช้ทำสิ่งต่างๆ อย่างการแชทผ่านเสียงได้

หากต้องการปิดเสียงไมค์บนเอียร์บัดของคุณ ให้กดปุ่มปิดเสียงบนคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense™ หรือ DualSense Edge™ ของคุณ 

  • คุณสามารถปรับการตั้งค่าไมค์ผ่านการควบคุม เสียง ในศูนย์ควบคุม 

วิธีเข้าถึงการควบคุมเสียงบนเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ของคุณ 

หากต้องการเข้าถึงทางลัดสู่การควบคุมเสียงในศูนย์ควบคุม ให้กดปุ่ม PlayStation Link สามครั้งอย่างรวดเร็วบนเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่ง 

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา