วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียงบนคอนโซล PS5

ดูวิธีปรับเสียงออกของคอนโซล PlayStation®5 สำหรับทีวี ชุดหูฟัง หรือระบบ AV ของคุณ

วิธีปรับการตั้งค่าเสียงบนคอนโซล PS5 ของคุณ

 1. ไปยัง การตั้งค่า > เสียง
 2. เลือก เสียงออก จากนั้นปรับการตั้งค่าหนึ่งในต่อไปนี้

อุปกรณ์ส่งข้อมูลออก
เลือกอุปกรณ์ส่งข้อมูลเสียงออกที่จะใช้ คุณยังสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ส่งข้อมูลออกได้จากศูนย์ควบคุมโดยเลือก เสียง

สลับอุปกรณ์เอาต์พุตโดยอัตโนมัติ
เปิดเพื่อสลับอุปกรณ์เอาต์พุตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง เช่น ชุดหูฟัง

ประเภทอุปกรณ์ HDMI
เลือกประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านสาย HDMI กับคอนโซลของคุณ และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกอุปกรณ์ขยายสัญญาณ AV เป็นประเภทอุปกรณ์ HDMI ของคุณ คุณจะตั้งค่าจำนวนช่องและปรับตำแหน่งลำโพงได้

คุณสามารถดูตัวเลือกเหล่านี้ได้เมื่อเลือกประเภทอุปกรณ์ HDMI เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณ AV เท่านั้น

จำนวนช่อง
เลือกจำนวนช่องที่อุปกรณ์ขยายสัญญาณ AV ใช้

ปรับตำแหน่งลำโพง
ย้ายลำโพงของคุณเพื่อให้ได้สมดุลเสียงที่พอดี

ส่งสัญญาณไปยังหูฟัง
เลือกว่าเสียงอะไรบ้างที่จะได้ยินผ่านหูฟัง

เสียงโมโนสำหรับหูฟัง
เล่นเสียงเดียวกันจากหูฟังทั้งซ้ายและขวา

ดนตรีหน้าจอหลัก
เปิด/ปิดดนตรีพื้นหลังที่เล่นอยู่บนหน้าจอหลักของคุณ

เสียงประกอบ
เปิด/ปิดเสียงที่ได้ยินระหว่างฟังก์ชันบางอย่าง เช่น การเลื่อนหน้าจอ

เสียง Sidetone
ตั้งระดับความดังของเสียงที่จะได้ยินผ่านชุดหูฟังของคุณ การตั้งค่านี้ไม่พร้อมใช้งานในชุดหูฟังบางรุ่น

รูปแบบเสียง (ลำดับความสำคัญ)
ตั้งรูปแบบของเสียงออกสำหรับเกมและแอปวิดีโอ แอปบางแอป เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ มีการตั้งค่าเสียงของแอปโดยเฉพาะซึ่งควรมีลำดับความสำคัญมากกว่า

 • การตั้งค่าที่พร้อมใช้งานอาจแตกต่างไปตามอุปกรณ์และการกำหนดการตั้งค่าเสียงของคุณ
 • คุณสามารถปรับความดังเสียงของหูฟังหรือลำโพงคอนโทรลเลอร์ใน การตั้งค่าความดังเสียง

วิธีปรับการตั้งค่าไมค์บนคอนโซล PS5

 1. กดปุ่ม PS เพื่อเข้าถึงศูนย์ควบคุมจากนั้นเลือก ไมค์ 
 2. เลือกหนึ่งในการตั้งค่าด้านล่างนี้เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเข้า ปิดเสียงและเปิดเสียงไมค์ และปรับระดับเสียงไมค์ 

อุปกรณ์ป้อนข้อมูลเข้า
ตั้งค่าอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเสียงเข้าของคุณด้วยการเลือกจากรายการอุปกรณ์พร้อมไมค์ที่คุณจะใช้ได้

ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
ปรับระดับเสียงไมโครโฟนเพื่อให้เมื่อคุณพูดด้วยไมโครโฟน ความดังเสียงเข้าจะอยู่ในระดับที่ ดี

สถานะไมโครโฟนเมื่อเข้าสู่ระบบ
เมื่อเปิดใช้งาน คุณจะใช้อินพุตเสียงได้โดยทันทีที่คุณเข้าสู่ระบบ ในการใช้ไมค์เฉพาะเมื่อจำเป็น ให้กำหนดค่านี้เป็น ปิดเสียง

สถานะไมโครโฟนเมื่อเริ่มการแชทผ่านเสียงหรือออกอากาศ
เพื่อป้องกันการเปิดไมค์ทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะเลือกให้ไมค์ของคุณปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มต้นแชทผ่านเสียงหรือเริ่มต้นออกอากาศได้

หากคุณเลือก ไม่เปลี่ยน ฟังก์ชันไมค์ของคุณจะยังคงเดิมเมื่อคุณเริ่มการแชทผ่านเสียงหรือออกอากาศ

หากคุณเลือก สลับเพื่อปิดเสียง ไมค์ของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการแชทผ่านเสียงหรือออกอากาศ เมื่อคุณต้องการใช้ไมค์ ให้เปิดไมค์จากการ์ดที่เกี่ยวข้อง

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของชุดหูฟังและการใช้งาน โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์บางอย่างอาจใช้กับคอนโซลของคุณไม่ได้

วิธีปรับการตั้งค่าความดังเสียงบนคอนโซล PS5 ของคุณ

 1. ไปที่ การตั้งค่า > เสียง > ความดังเสียง
 2. ปรับความดังเสียงของ หูฟัง หรือ ลำโพงคอนโทรลเลอร์

คุณยังสามารถปรับความดังเสียงได้จากศูนย์ควบคุมโดยเลือก เสียง

กดปุ่มปิดเสียงบนคอนโทรลเลอร์เพื่อปิดเสียงไมค์และลำโพง ปุ่มกะพริบ ไมค์ของคุณจะปิดเสียง และเสียงออกไปยังลำโพงทั้งหมดจะปิด กดปุ่มอีกครั้งเพื่อกลับไปยังค่าเริ่มต้น

วิธีปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์บนคอนโซล PS5

ปรับอีควอไลเซอร์และการตั้งค่าเสียง 3D เพื่อทำให้หูฟังเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ชุดหูฟังไร้สาย PULSE 3D หรือชุดหูฟังไร้สาย PULSE Elite ของคุณมีเสียงแบบที่คุณต้องการ

อีควอไลเซอร์ปรับความแรงสัมพัทธ์ของความถี่เสียงต่างๆ ช่วยให้คุณปรับแต่งเสียงออกของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารเพิ่มความถี่เบสเพื่อเอฟเฟกต์ “เสริมเบส” ได้

ก่อนการใช้งานชุดหูฟังของคุณ ให้ตั้งค่าอีควอไลเซอร์เพื่อสร้างเอาต์พุตเสียงที่คุณต้องการ

 1. กดปุ่ม PS เพื่อเข้าถึงศูนย์ควบคุม จากนั้นเลือก เสียง
 2. เลือก ค่าที่ตั้งไว้สำหรับ EQ เพื่อปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์

ก ) สับเปลี่ยนระหว่างโหมดเสียง

 • มาตรฐาน
  เสียงที่สร้างสมดุลระหว่างความถี่ต่ำและสูง
 • เสริมเบส
  เสียงที่เน้นความถี่ของเบสเพื่อให้ได้เสียงเบสชัดเจนยิ่งขึ้น
 • เกมยิง
  เสียงที่เน้นการยิงและฝีเท้าในระหว่างเล่นเกม

หากคุณเลือกหนึ่งในโหมดเหล่านี้ซึ่งได้แก่ โหมดเสียง 1 โหมดเสียง 2 หรือ โหมดเสียง 3 คุณสามารถปรับแถบเลื่อนใน ค เพื่อปรับความแรงสัมพัทธ์ของแต่ละย่านความถี่ในโหมดเสียงที่คุณเลือกได้

ข) เพิ่มเติม
คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ อย่างการเปลี่ยนชื่อหรือรีเซ็ตการตั้งค่าเสียงที่คุณปรับแต่งได้

ค) แถบเลื่อน
เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อปรับการตั้งค่าความถี่ตามความชอบของคุณ

ง) ตัวอย่างเสียง
แสดงตัวอย่างโหมดเสียงที่เลือก

พบปัญหาอยู่ใช่ไหม

สามารถดูคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการตั้งค่าเสียงได้ที่ด้านล่างนี้

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา