เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียงบนคอนโซล PS5

วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียงบนคอนโซล PS5

ดูวิธีปรับเอาต์พุตเสียงของคอนโซล PlayStation®5 สำหรับทีวี ชุดหูฟัง หรือระบบ AV

วิธีปรับการตั้งค่าเสียงของคอนโซล PS5™

 1. ไปที่หน้าจอหลักและเลือก การตั้งค่า > เสียง
 2. เลือก เสียงออก จากนั้นปรับการตั้งค่าหนึ่งในต่อไปนี้

อุปกรณ์ส่งข้อมูลออก
เลือกอุปกรณ์เอาต์พุตเสียงที่จะใช้ คุณยังสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เอาต์พุตจากศูนย์ควบคุมโดยการเลือกเสียงได้อีกด้วย

สลับอุปกรณ์เอาต์พุตโดยอัตโนมัติ
เปิดเพื่อสลับอุปกรณ์เอาต์พุตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง เช่น ชุดหูฟัง 

ประเภทอุปกรณ์ HDMI
เลือกประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านสาย HDMI กับคอนโซลของคุณ และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกอุปกรณ์ขยายสัญญาณ AV เป็นประเภทอุปกรณ์ HDMI ของคุณ คุณจะตั้งค่าจำนวนช่องและปรับตำแหน่งลำโพงได้ 

เปิดใช้เสียง 3D สำหรับลำโพงทีวี
ปรับแต่งเสียงที่ออกจากลำโพงทีวีของคุณด้วยการกำหนดให้เป็นเสียง 3D

ใช้ผลการวัดค่ากับเสียง 3D
ใช้การตั้งค่าเสียง 3D ตามผลการวัดค่าการควบคุมเสียงในห้องของคุณ หากคุณไม่เคยวัดค่าการควบคุมเสียงภายในห้องของคุณ หรือหากคุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหลังจากวัดค่าแล้ว ให้เลือก วัดค่าการควบคุมเสียงภายในห้องสำหรับเสียง 3D เป็นอันดับแรก 

วัดการควบคุมเสียงภายในห้องสำหรับเสียง 3D
ใช้ไมโครโฟนบนคอนโทรลเลอร์ไร้สายเพื่อวัดค่าการควบคุมเสียงภายในห้องของคุณ

จำนวนช่อง
เลือกจำนวนช่องที่แอมพลิฟายเออร์ AV ใช้ 

ปรับตำแหน่งลำโพง
ย้ายลำโพงของคุณเพื่อให้ได้สมดุลเสียงที่พอดี 

ส่งสัญญาณไปยังหูฟัง
เลือกว่าจะเสียงอะไรบ้างที่จะได้ยินผ่านหูฟัง

เปิดใช้เสียง 3D สำหรับหูฟัง
เปิด/ปิดเสียง 3D เลือก ปรับแต่งโพรไฟล์เสียง 3D เพื่อเลือกโพรไฟล์เสียงที่ปรับให้เข้ากับการฟังของคุณได้อย่างดีที่สุด

เสียงโมโนสำหรับหูฟัง
เล่นเสียงเดียวกันจากหูฟังทั้งฝั่งซ้ายและขวา

ปรับแต่งโพรไฟล์เสียง 3D
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเสียง 3D ของคุณให้ดีที่สุดโดยเลือกโพรไฟล์เสียง 3D รายการใดรายการหนึ่ง 

ดนตรีหน้าจอหลัก
เปิด/ปิดเพลงพื้นหลังที่เล่นอยู่บนหน้าจอหลักของคุณ 

เสียงประกอบ
เปิด/ปิดเสียงที่ได้ยินระหว่างฟังก์ชันบางอย่าง เช่น การเลื่อนหน้าจอ 

ระดับเสียงข้าง
ตั้งระดับความดังของเสียงที่จะได้ยินผ่านหูฟังของคุณ การตั้งค่านี้ไม่พร้อมใช้งานในหูฟังบางรุ่น 

รูปแบบเสียง (ลำดับความสำคัญ)
ตั้งค่ารูปแบบของเอาต์พุตเสียงที่จะใช้สำหรับเกมหรือแอปวิดีโอ การตั้งค่าที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณและการกำหนดค่าเสียง 

วิธีปรับการตั้งค่าไมค์ของคอนโซล PS5

 1. กดปุ่ม PS เพื่อเข้าถึงศูนย์ควบคุม จากนั้นเลือก ไมค์ 
 2. เลือกหนึ่งในการตั้งค่าด้านล่างนี้เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์อินพุต ปิดเสียงและยกเลิกปิดเสียงไมค์ และปรับไมค์ 

อุปกรณ์ป้อนข้อมูลเข้า
ตั้งค่าอุปกรณ์อินพุตเสียงของคุณด้วยการเลือกจากรายการอุปกรณ์พร้อมไมค์ที่คุณจะใช้ได้

ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
ปรับระดับเสียงพูดของคุณเพื่อให้ผู้อื่นได้ยินเสียงดังขึ้นหรือเบาลง

สถานะไมโครโฟนเมื่อเข้าสู่ระบบ
เมื่อเปิดใช้งาน คุณจะใช้อินพุตเสียงได้โดยทันทีที่คุณเข้าสู่ระบบ ในการใช้ไมค์เฉพาะเมื่อจำเป็น ให้กำหนดค่านี้เป็น ปิดเสียง

สถานะไมโครโฟนเมื่อเริ่มแชทหรือออกอากาศ
เพื่อป้องกันการเปิดไมค์ทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะเลือกให้ไมค์ของคุณปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มต้นแชทผ่านเสียงหรือเริ่มต้นออกอากาศได้ 

หากคุณเลือก ไม่เปลี่ยน ฟังก์ชันไมค์ของคุณจะยังคงเดิมเมื่อคุณเริ่มการแชทผ่านเสียงหรือออกอากาศ

หากคุณเลือก สลับเพื่อปิดเสียง ไมค์ของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการแชทผ่านเสียงหรือออกอากาศ เมื่อคุณต้องการใช้ไมค์ ให้เปิดไมค์จากการ์ดที่เกี่ยวข้อง 

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของชุดหูฟังและการใช้งาน โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์บางอย่างอาจใช้กับคอนโซลของคุณไม่ได้

วิธีปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์

ก่อนการใช้งานชุดหูฟังของคุณ ให้ตั้งค่าอีควอไลเซอร์เพื่อสร้างเอาต์พุตเสียงที่คุณต้องการ 

 1. กดปุ่ม PS เพื่อเข้าถึงศูนย์ควบคุมและเลือก เสียง 
 2. เลือก พรีเซต EQ เพื่อปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์

ก ) สับเปลี่ยนระหว่างโหมดเสียง

 • มาตรฐาน
  เสียงที่สมดุลระหว่างความถี่ต่ำและสูง
 • เพิ่มเบส
  เสียงที่เน้นความถี่ของเบสเพื่อให้ได้เสียงเบสชัดเจนยิ่งขึ้น
 • การยิง
  เสียงที่เน้นการยิงและก้าวเดินในระหว่างเล่นเกม

ปรับแต่งเสียงของคุณด้วยการเลือกหนึ่งในโหมดต่อไปนี้: โหมดเสียง 1, โหมดเสียง 2, หรือ โหมดเสียง 3

ข ) อื่นๆ

เปลี่ยนชื่อหรือรีเซ็ตการตั้งค่าเสียงแบบปรับแต่งของคุณ

ค ) แถบเลื่อน

ขยับแถบเลื่อนเพื่อปรับความแรงสัมพัทธ์สำหรับแต่ละย่านความถี่

ง ) แสดงตัวอย่างเสียง

แสดงตัวอย่างโหมดเสียงที่คุณเลือก

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา