วิธีการแก้ไขปัญหาชุดหูฟังไร้สาย PlayStation

วิธีการแก้ไขปัญหาชุดหูฟังไร้สาย PlayStation

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับชุดหูฟังไร้สาย PlayStation ของคุณ

วิธีการแก้ไขปัญหาการจับคู่ชุดหูฟังไร้สาย PlayStation

ชุดหูฟังของคุณอาจอยู่นอกระยะสัญญาณจากคอนโซลของคุณหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นอาจทำให้เกิดคลื่นรบกวนเราเตอร์ไร้สายของคุณ

 1. ลองปิดเราเตอร์ไร้สายของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
 2. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ลอง รีเซ็ตชุดหูฟัง

วิธีรีเซ็ตชุดหูฟังไร้สาย PlayStation ของคุณ

 1. ปิดชุดหูฟัง
 2. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายเข้ากับคอนโซลของคุณ
 3. สอดพินเล็กๆ หรือวัตถุที่คล้ายกัน (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้าไปในรูรอบปุ่มรีเซ็ตบนอะแดปเตอร์ไร้สาย จากนั้นกดเข้าไปอย่างน้อยหนึ่งวินาทีแล้วปล่อย
 4. บนชุดหูฟังให้กดปุ่ม CHAT และปุ่ม VOLUME+ ค้างไว้
 5. ในขณะที่กดปุ่ม CHAT และปุ่ม VOLUME+ ค้างไว้ ให้เลื่อนสวิตช์เปิดปิดชุดหูฟังไปที่ตำแหน่งเปิด หากการรีเซ็ตสำเร็จชุดหูฟังและอะแดปเตอร์จะเชื่อมต่อ
 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายเข้ากับคอนโซลของคุณ
 2. สอดพินเล็กๆ หรือวัตถุที่คล้ายกัน (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้าไปในรูรอบปุ่มรีเซ็ตบนอะแดปเตอร์ไร้สาย จากนั้นกดเข้าไปอย่างน้อยหนึ่งวินาทีแล้วปล่อย
 3. บนชุดหูฟังให้กดปุ่ม MUTE ค้างไว้
 4. ในขณะที่กดปุ่ม MUTE ค้างไว้ ให้เลื่อนสวิตช์โหมดเปิดปิด/ออดิโอไปที่ตำแหน่ง 1 หรือ 2
 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายเข้ากับคอนโซลของคุณ
 2. สอดพินเล็กๆ หรือวัตถุที่คล้ายกัน (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้าไปในรูรอบปุ่มรีเซ็ตบนอะแดปเตอร์ไร้สาย จากนั้นกดเข้าไปอย่างน้อยหนึ่งวินาทีแล้วปล่อย
 3. บนชุดหูฟัง ให้กดปุ่ม MUTE และ VSS ค้างไว้
 4. เลื่อนสวิตช์เปิดปิดชุดหูฟังไปที่ตำแหน่ง 1 หรือ 2

คอนโซล PS4 ให้คุณกู้คืน (รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน) ชุดหูฟังของคุณได้โดยใช้แอป Headset Companion แอปนี้สามารถใช้กู้คืนชุดหูฟังไร้สาย Gold และชุดหูฟังไร้สาย Platinum

 1. บนคอนโซล PS4 ของคุณ ให้เปิดแอป Headset Companion
  ในการดาวน์โหลดแอป ให้ไปที่ PlayStation™Store เลือก ทีวีและวิดีโอ > แอป > Headset Companion แล้วดาวน์โหลดแอป
 2. เลือกชุดหูฟังของคุณบนแอป
 3. กดปุ่ม OPTIONS บนคอนโทรลเลอร์ไร้สายของคุณ
 4. เลือก ชุดหูฟัง > การกู้คืนชุดหูฟัง และเลือก กู้คืน การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที
 5. ปิดชุดหูฟังของคุณแล้วเลือก ถัดไป
 6. ถอดปลั๊กชุดหูฟังแล้วเลือก ถัดไป
 7. เปิดชุดหูฟัง
 8. รอจนกว่าไฟชุดหูฟังจะหยุดกะพริบก่อนคุณจับคู่ชุดหูฟัง

โปรดทราบว่าแอป Headset Companion ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอนโซล PS5™ ได้

ยังพบปัญหาอยู่ใช่ไหม โปรด ติดต่อความช่วยเหลือของ PlayStation

วิธีแก้ไขปัญหาเสียงสะท้อนของชุดหูฟังไร้สาย PlayStation

ปรับระดับเสียงไมโครโฟนของคุณเพื่อขจัดเสียงสะท้อน

 1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก การตั้งค่า > เสียง > ไมโครโฟน > ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
 2. เลื่อนตัวเฟดเดอร์ระดับเสียงไมโครโฟน 2 ถึง 4 จุดไปทางซ้าย
 1. จากหน้าจอฟังก์ชัน ให้ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > อุปกรณ์เสียง > ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
 2. เลื่อนตัวเฟดเดอร์ระดับเสียงไมโครโฟน 2 ถึง 4 จุดไปทางซ้าย

หากคุณยังได้ยินเสียงสะท้อน ให้ รีเซ็ตชุดหูฟังของคุณ

วิธีแก้ไขปัญหาเสียงเกมหรือเสียงแชท

ชุดหูฟังของคุณให้คุณได้ยินเสียงแชทและเสียงเกมพร้อมกันได้ หากคุณได้ยินเสียงประเภทเดียว โปรดปรับความดังเสียงระหว่างเสียงแชทและเสียงเกมให้สมดุลกัน

 • ใช้ปุ่ม CHAT/GAME เพื่อปรับระดับเสียงแชทและเสียงเกมด้วยปุ่มที่สอดคล้องกัน
 • กดปุ่ม CHAT และ GAME พร้อมกันเพื่อรีเซ็ตความดังเสียง

ใช้ปุ่ม SOUND/CHAT เพื่อปรับระดับเสียงแชทและเสียงเกมด้วยปุ่มที่สอดคล้องกัน

ไฟแสดงสถานะชุดหูฟังไร้สาย PlayStation กะพริบเป็นสีแดงหรือสีส้ม

 • ชาร์จแบตเตอรี่โดยการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ USB ที่รองรับเช่นคอนโซล PS5 หรือคอนโซล PS4 ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนลักษณะการกระพริบขณะชาร์จแบตเตอรี่
 • หากพอร์ต USB มีพลังงานไม่เพียงพอสำหรับชาร์จชุดหูฟังของคุณให้ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB อื่นหรือพอร์ต USB อื่นบนอุปกรณ์
 • อาจใช้เวลาถึง 3.5 ชั่วโมงในการชาร์จชุดหูฟังจนเต็ม
 1. ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > การประหยัดพลังงาน > คุณสมบัติที่พร้อมใช้งานในโหมดพัก
 2. ตั้งค่า จ่ายไฟไปยังพอร์ต USB ที่ ตลอดเวลา หรือ 3 ชั่วโมง
 1. ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าประหยัดพลังงาน > ตั้งคุณสมบัติให้พร้อมใช้งานในโหมดพัก 
 2. ตั้งค่า จ่ายไฟไปยังพอร์ต USB ที่ ตลอดเวลา หรือ 3 ชั่วโมง

วิธีแก้ไขปัญหาชุดหูฟังเลิกเชื่อมต่อและเสียงขาดหาย

 • ถอดอุปกรณ์ USB 3.0 ใดๆ ออกจากคอนโซลของคุณเมื่อใช้ชุดหูฟังไร้สาย PlayStation
 • หากคุณใช้ชุดหูฟังไร้สาย PlayStation สองชุดหรืออุปกรณ์ USB 3.0 ให้ใช้สายขยายการเชื่อมต่อ USB เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างอะแดปเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ USB

หากคุณยังคงประสบปัญหา ให้ รีเซ็ตชุดหูฟังของคุณ

แอป Headset Companion ไม่รู้จักชุดหูฟังไร้สายของคุณ (คอนโซล PS4 เท่านั้น)

 • ตรวจสอบว่าชุดหูฟังเปิดอยู่และจับคู่กับอะแดปเตอร์ไร้สายแล้ว
 • อาจมีแหล่งสัญญาณเสียงมากกว่าหนึ่งแหล่งเชื่อมต่อกับคอนโซล PS4 ของคุณ ลองตัดการเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเสียงอื่น
 • แอป Headset Companion อาจต้องได้รับการอัพเดต ลองอัพเดตแอป
 • โปรดทราบว่าแอป Headset Companion ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอนโซล PS5 ได้

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา