วิธีแก้ไขปัญหาชุดหูฟังไร้สาย PlayStation

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับชุดหูฟังไร้สาย PlayStation® ของคุณ

วิธีการแก้ไขปัญหาการจับคู่ชุดหูฟังไร้สาย PlayStation

ชุดหูฟังอาจอยู่ห่างจากคอนโซลของคุณมากเกินไป หรืออุปกรณ์ Bluetooth อื่นอาจมีสัญญาณรบกวนการเชื่อมต่อชุดหูฟังของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์ไร้สาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอนโซลอย่างแน่นกระชับแล้ว
 2. ปิดชุดหูฟังของคุณแล้วเปิดอีกครั้ง
 3. นำอะแดปเตอร์ไร้สายที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพอร์ต USB อื่นๆ
 4. ตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ อยู่ใกล้อะแดปเตอร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนได้
 5. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ลอง รีเซ็ตชุดหูฟัง

วิธีรีเซ็ตชุดหูฟังไร้สายของ PlayStation ของคุณ

 1. ปิดชุดหูฟังด้วยการเลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดของชุดหูฟังไปที่ปิด
 2. เสียบอะแดปเตอร์ไร้สาย USB เข้ากับพอร์ต USB บนคอนโซลของคุณ
 3. สอดเข็มหรือวัตถุที่มีลักษณะใกล้เคียง (ไม่มีมาด้วย) เข้าในช่องที่อยู่รอบปุ่มรีเซ็ตบนอะแดปเตอร์ไร้สาย ใส่เข้าไปอย่างน้อยหนึ่งวินาที จากนั้นนำออก

(A) ปุ่มรีเซ็ต

 1. บนชุดหูฟังให้กดปุ่ม CHAT และปุ่ม VOLUME+ ค้างไว้
 2. ในขณะที่กดปุ่ม CHAT และปุ่ม VOLUME+ ค้างไว้ ให้เลื่อนสวิตช์เปิดปิดชุดหูฟังไปที่ตำแหน่งเปิด หากการรีเซ็ตสำเร็จชุดหูฟังและอะแดปเตอร์จะเชื่อมต่อ

(A) ปุ่ม CHAT/GAME

(B) ปุ่ม VOLUME +/-

(C) พอร์ต USB Type-C

(D) ช่องต่อเสียงอินพุต 3.5 มม.

(E) สวิตช์เปิด/ปิด

 1. เสียบอะแดปเตอร์ไร้สาย USB เข้ากับพอร์ต USB บนคอนโซลของคุณ
 2. สอดเข็มหรือวัตถุที่มีลักษณะใกล้เคียง (ไม่มีมาด้วย) เข้าในช่องที่อยู่รอบปุ่มรีเซ็ตบนอะแดปเตอร์ไร้สาย ใส่เข้าไปอย่างน้อยหนึ่งวินาที จากนั้นนำออก

(A) ปุ่มรีเซ็ต

 1. บนชุดหูฟังให้กดปุ่ม MUTE ค้างไว้
 2. ในขณะที่กดปุ่ม MUTE ค้างไว้ ให้เลื่อนสวิตช์โหมดเปิดปิด/ออดิโอไปที่ตำแหน่ง 1 หรือ 2
 1. เสียบอะแดปเตอร์ไร้สาย USB เข้ากับพอร์ต USB บนคอนโซลของคุณ
 2. สอดเข็มหรือวัตถุที่มีลักษณะใกล้เคียง (ไม่มีมาด้วย) เข้าในช่องที่อยู่รอบปุ่มรีเซ็ตบนอะแดปเตอร์ไร้สาย ใส่เข้าไปอย่างน้อยหนึ่งวินาที จากนั้นนำออก

(A) ปุ่มรีเซ็ต

 1. บนชุดหูฟัง ให้กดปุ่ม MUTE และ VSS ค้างไว้
 2. ในขณะที่กดปุ่ม MUTE และปุ่ม VSS ค้างไว้ ให้เลื่อนสวิตช์เปิดปิดไปที่ตำแหน่ง 1 หรือ 2

คอนโซล PlayStation®4 ให้คุณคืนค่า (รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน) ชุดหูฟังของคุณได้โดยใช้แอป Headset Companion แอปนี้สามารถใช้คืนค่าชุดหูฟังไร้สาย Gold และชุดหูฟังไร้สาย Platinum

 1. บนคอนโซล PS4® ของคุณ ให้เปิดแอป Headset Companion
  หากต้องการดาวน์โหลดแอป ให้ไปที่ PlayStation™Store > ทีวีและวิดีโอ > แอป และค้นหา Headset Companion
 2. เลือกชุดหูฟังของคุณบนแอป
 3. กดปุ่ม OPTIONS บนคอนโทรลเลอร์ไร้สายของคุณ
 4. เลือก ชุดหูฟัง > การคืนค่าชุดหูฟัง และเลือก คืนค่า การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที
 5. ปิดชุดหูฟังของคุณแล้วเลือก ถัดไป
 6. ถอดปลั๊กชุดหูฟังแล้วเลือก ถัดไป
 7. เปิดชุดหูฟัง
 8. รอจนกว่าไฟชุดหูฟังจะหยุดกะพริบก่อนคุณจับคู่ชุดหูฟัง

โปรดทราบว่าแอป Headset Companion ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอนโซล PlayStation®5 ได้

หากคุณยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ ความช่วยเหลือของ PlayStation

วิธีแก้ไขปัญหาเสียงเกมหรือเสียงแชท

ชุดหูฟังของคุณให้คุณได้ยินเสียงแชทและเสียงเกมพร้อมกันได้ หากคุณได้ยินเสียงประเภทเดียว โปรดปรับความดังเสียงระหว่างเสียงแชทและเสียงเกมให้สมดุลกัน

 • ใช้ปุ่ม CHAT/GAME เพื่อปรับระดับเสียงแชทและเสียงเกมด้วยปุ่มที่สอดคล้องกัน
 • กดปุ่ม CHAT และ GAME พร้อมกันเพื่อรีเซ็ตความดังเสียง

ใช้ปุ่ม SOUND/CHAT เพื่อปรับระดับเสียงแชทและเสียงเกมด้วยปุ่มที่สอดคล้องกัน

หากคุณไม่ได้ยินเสียงใดๆ โปรดลอง รีเซ็ตชุดหูฟังของคุณ

วิธีแก้ไขปัญหาการชาร์จชุดหูฟังไร้สาย PlayStation

ชาร์จแบตเตอรี่โดยการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ USB ที่รองรับเช่นคอนโซล PS5 หรือคอนโซล PS4 ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนลักษณะการกระพริบขณะชาร์จแบตเตอรี่

 • ชุดหูฟังไร้สาย PULSE 3D
  กำลังชาร์จ: หากคุณชาร์จชุดหูฟังขณะที่เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ ไฟแสดงสถานะจะเปล่งแสงสีขาว
  ชาร์จเต็มแล้ว: ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีส้มหนึ่งครั้ง จากนั้นเปลี่ยนกลับเป็นสีขาว
 • ชุดหูฟังไร้สาย Platinum
  กำลังชาร์จ: ไฟแสดงสถานะเปล่งแสงสีแดงติดค้าง
  ชาร์จเต็มแล้ว: ไฟแสดงสถานะดับลง
 • ชุดหูฟังไร้สาย Gold
  กำลังชาร์จ: ไฟแสดงสถานะเปล่งแสงสีแดงติดค้าง
  ชาร์จเต็มแล้ว: ไฟแสดงสถานะดับลง
 • ชุดหูฟังไร้สาย PULSE 3D

(A) ไฟแสดงสถานะ

 • ชุดหูฟังไร้สาย Platinum

(A) ไฟแสดงสถานะ

 • ชุดหูฟังไร้สาย Gold

(A) ไฟแสดงสถานะ

 • หากชุดหูฟังของคุณเกิดความผิดปกติในการชาร์จ โปรดลองชาร์จชุดหูฟังด้วยอุปกรณ์หรือพอร์ต USB อื่นๆ
 • ลองชาร์จชุดหูฟังด้วยสาย USB เส้นอื่น
 • อาจใช้เวลาถึง 3.5 ชั่วโมงในการชาร์จชุดหูฟังจนเต็ม

หากคุณยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อ ความช่วยเหลือของ PlayStation

วิธีแก้ไขปัญหาเสียงสะท้อนของชุดหูฟังไร้สาย PlayStation

ปรับระดับเสียงไมโครโฟนของคุณเพื่อขจัดเสียงสะท้อน

 1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก การตั้งค่า > เสียง > ไมโครโฟน > ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
 2. เลื่อนตัวเฟดเดอร์ระดับเสียงไมโครโฟน 2 ถึง 4 จุดไปทางซ้าย
 1. จากหน้าจอฟังก์ชัน ให้ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > อุปกรณ์เสียง > ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
 2. เลื่อนตัวเฟดเดอร์ระดับเสียงไมโครโฟน 2 ถึง 4 จุดไปทางซ้าย

หากคุณยังได้ยินเสียงสะท้อน ให้ลอง รีเซ็ตชุดหูฟังของคุณ

วิธีแก้ไขปัญหาชุดหูฟังเลิกเชื่อมต่อและเสียงขาดหาย

 • ถอดอุปกรณ์ USB 3.0 ใดๆ ออกจากคอนโซลของคุณเมื่อใช้ชุดหูฟังไร้สาย PlayStation
 • หากคุณใช้ชุดหูฟังไร้สาย PlayStation หรืออุปกรณ์ USB 3.0 มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ ให้ใช้สายขยายการเชื่อมต่อ USB เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างอะแดปเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ USB

หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ลอง รีเซ็ตชุดหูฟัง

แอป Headset Companion ไม่รู้จักชุดหูฟังไร้สายของคุณ (คอนโซล PS4 เท่านั้น)

 • ตรวจสอบว่าชุดหูฟังเปิดอยู่และจับคู่กับอะแดปเตอร์ไร้สายแล้ว
 • อาจมีแหล่งสัญญาณเสียงมากกว่าหนึ่งแหล่งเชื่อมต่อกับคอนโซล PS4 ของคุณ ลองตัดการเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเสียงอื่น
 • แอป Headset Companion อาจต้องได้รับการอัพเดต ลองอัพเดตแอป
 • โปรดทราบว่าแอป Headset Companion ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอนโซล PS5 ได้

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา