การแก้ปัญหาชุดหูฟังไร้สายของ PlayStation

การแก้ปัญหาชุดหูฟังไร้สายของ PlayStation

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับชุดหูฟังไร้สาย PlayStation ของคุณ

คอนโซล PS5™ หรือคอนโซล PS4™ ไม่รู้จักชุดหูฟังไร้สาย PlayStation ของคุณ

ชุดหูฟังของคุณอาจอยู่นอกระยะสัญญาณจากคอนโซลของคุณหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นอาจทำให้เกิดคลื่นรบกวนเราเตอร์ไร้สายของคุณ

 • ลองเปิดและปิดเราเตอร์ไร้สายของคุณและตรวจสอบว่าคอนโซลของคุณรู้จักชุดหูฟังหรือไม่ 

 • หากไม่ได้ผลให้ลอง รีเซ็ตชุดหูฟังของคุณ

รีเซ็ตชุดหูฟังไร้สาย PlayStation ของคุณ

 1. ปิดชุดหูฟัง 
 2. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายเข้ากับคอนโซลของคุณหรือพอร์ต USB Type-A อื่นๆ
 3. สอดพินเล็กๆ หรือวัตถุที่คล้ายกัน (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้าไปในรูรอบปุ่มรีเซ็ตบนอะแดปเตอร์ไร้สาย จากนั้นกดเข้าไปอย่างน้อยหนึ่งวินาทีแล้วปล่อย 
 4. บนชุดหูฟังให้กดปุ่ม CHAT และปุ่ม VOLUME+ ค้างไว้
 5. ในขณะที่ยังคงกดปุ่ม CHAT และปุ่ม VOLUME+ ค้างไว้ ให้เลื่อนสวิตช์เปิดปิดชุดหูฟังไปที่ตำแหน่งเปิด หากการรีเซ็ตสำเร็จชุดหูฟังและอะแดปเตอร์จะเชื่อมต่อ
 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายเข้ากับคอนโซลของคุณหรือพอร์ต USB อื่นๆ  
 2. สอดพินเล็กๆ หรือวัตถุที่คล้ายกัน (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้าไปในรูรอบปุ่มรีเซ็ตบนอะแดปเตอร์ไร้สาย จากนั้นกดเข้าไปอย่างน้อยหนึ่งวินาทีแล้วปล่อย
 3. บนชุดหูฟังให้กดปุ่ม MUTE ค้างไว้
 4. ในขณะที่กดปุ่ม MUTE ค้างไว้ ให้เลื่อนสวิตช์โหมดเปิดปิด/ออดิโอไปที่ตำแหน่ง 1 หรือ 2
 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายเข้ากับคอนโซลของคุณหรือพอร์ต USB อื่นๆ
 2. สอดพินเล็กๆ หรือวัตถุที่คล้ายกัน (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้าไปในรูรอบปุ่มรีเซ็ตบนอะแดปเตอร์ไร้สาย จากนั้นกดเข้าไปอย่างน้อยหนึ่งวินาทีแล้วปล่อย
 3. บนชุดหูฟังให้กดปุ่ม MUTE และปุ่ม VSS ค้างไว้
 4. ในขณะที่กดปุ่ม MUTE และปุ่ม VSS ค้างไว้ ให้เลื่อนสวิตช์เปิดปิดไปที่ตำแหน่ง 1 หรือ 2

เสียงก้องจากชุดหูฟังไร้สาย PlayStation ของคุณ 

ปรับระดับไมโครโฟนของคุณเพื่อขจัดเสียงก้อง

 1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก การตั้งค่า > เสียง > ไมโครโฟน > ปรับระดับไมโครโฟน 

 2. เลื่อนตัวเฟดเดอร์ระดับไมโครโฟน 2 ถึง 4 จุดไปทางซ้าย

 1. จากหน้าจอฟังก์ชั่น ให้ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > อุปกรณ์เสียง > ปรับระดับไมโครโฟน

 2. เลื่อนตัวเฟดเดอร์ระดับไมโครโฟน 2 ถึง 4 จุดไปทางซ้าย

ไฟแสดงสถานะชุดหูฟังไร้สาย PlayStation กะพริบเป็นสีแดง 

ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงและคุณจะได้ยินเสียงบี๊ปเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ใกล้หมด

ชาร์จแบตเตอรี่โดยการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ USB ที่รองรับเช่นคอนโซล PS4 ™ ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดง ไฟแสดงสถานะจะดับลงเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

หากพอร์ต USB มีพลังงานไม่เพียงพอสำหรับชาร์จชุดหูฟังของคุณให้ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB อื่นหรือพอร์ต USB อื่นบนอุปกรณ์

อาจใช้เวลาถึง 3.5 ชั่วโมงในการชาร์จชุดหูฟังจนเต็ม 

ในการชาร์จชุดหูฟังของคุณขณะที่คอนโซล PS5 อยู่ในโหมดพัก ให้เลือก การตั้งค่า > ระบบ > ประหยัดพลังงาน > คุณสมบัติที่มีในโหมดพัก และตั้งค่า จ่ายไฟให้กับพอร์ต USB เป็น สม่ำเสมอ หรือ ทุก 3 ชั่วโมง

ในการชาร์จชุดหูฟังของคุณขณะที่คอนโซล PS4 อยู่ในโหมดพัก ให้ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าประหยัดพลังงาน > ตั้งค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ในโหมดพัก และตั้งค่า จ่ายไฟให้กับพอร์ต USB เป็น สม่ำเสมอ หรือ ทุก 3 ชั่วโมง

ชุดหูฟังไร้สายจะไม่เชื่อมต่อ ตัดการเชื่อมต่อ หรือเสียงขาดหายไป

 • ถอดอุปกรณ์ USB 3.0 ใดๆ ออกจากคอนโซลของคุณเมื่อใช้ชุดหูฟัง

 • หากคุณใช้ชุดหูฟังไร้สายสองชุดหรืออุปกรณ์ USB 3.0 ให้ใช้สายขยายการเชื่อมต่อ USB เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างอะแดปเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ USB 

แอป Headset Companion ไม่รู้จักชุดหูฟังไร้สายของคุณ (คอนโซล PS4 เท่านั้น)

 • อาจมีแหล่งสัญญาณเสียงมากกว่าหนึ่งแหล่งเชื่อมต่อกับคอนโซล PS4 ™ของคุณ ลองตัดการเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเสียงอื่น

 • แอป Headset Companion อาจต้องได้รับการอัพเดต ลองอัพเดตแอป

เสียบอะแดปเตอร์ไร้สายเพียงตัวเดียวและตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังเปิดอยู่และจับคู่กับอะแดปเตอร์ไร้สายแล้ว 

โปรดทราบว่าแอป Headset Companion ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอนโซล PS5 ได้

 1. บนคอนโซล PS4 ของคุณ ให้เปิดแอป Headset Companion ในการดาวน์โหลดแอป ให้ไปที่ PlayStation™Store, เลือก แอป > Headset Companion แล้วดาวน์โหลดแอป
 2. เลือกชุดหูฟังของคุณบนแอป
 3. กดปุ่ม OPTIONS บนคอนโทรลเลอร์ไร้สายของคุณ
 4. เลือก ชุดหูฟัง > การกู้คืนชุดหูฟัง, และเลือก กู้คืน การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที
 5. ปิดชุดหูฟังของคุณแล้วเลือก ถัดไป
 6. ถอดปลั๊กชุดหูฟังแล้วเลือก ถัดไป
 7. เปิดชุดหูฟัง
 8. รอจนกว่าไฟชุดหูฟังจะหยุดกะพริบก่อนที่คุณจะลองใช้ชุดหูฟัง

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา