คู่มือพอร์ต USB คอนโซล PlayStation®5

คู่มือพอร์ต USB คอนโซล PlayStation®5

 คอนโซล PlayStation®5 มีพอร์ต USB 4 ช่องซึ่งรองรับความเร็วการเชื่อมต่อแตกต่างกันและเข้ากันได้กับอุปกรณ์แตกต่างกัน ดูวิธีใช้พอร์ต USB ของ PS5 เพื่อชาร์จและเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

ประเภทพอร์ต USB ของ PS5 มีอะไรบ้าง

คอนโซล PS5™ มีพอร์ต 2 ช่องที่ด้านหน้า และ 2 ช่องที่ด้านหลัง:

พอร์ต USB PS5 ด้านหน้า

  • 1 USB type-C, Superspeed USB (10Gbps)
  • 1 USB type-A, Hi-Speed USB

พอร์ต USB PS5 ด้านหลัง

  • 2 USB type-A, Superspeed USB (10Gbps)

ฉันควรใช้พอร์ต USB PS5 ประเภทใด

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูว่าพอร์ต USB ของคอนโซล PS5 ประเภทใดที่เข้ากันได้

อุปกรณ์จัดเก็บ USB ควรเชื่อมต่อกับพอร์ต Superspeed USB แนะนำให้คุณเชื่อมต่อที่จัดเก็บเสริม PS5 กับพอร์ต USB Type-C ด้านหน้าคอนโซล PS5 ของคุณ พอร์ต USB Type-A ด้านหลังคอนโซล PS5 ของคุณสามารถรองรับที่จัดเก็บเสริมได้เช่นกัน 

อุปกรณ์จัดเก็บ USB เข้ากันไม่ได้กับพอร์ต USB Type-A ด้านหน้าคอนโซล PS5

คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense™ และ DUALSHOCK®4 เข้ากันได้กับพอร์ต USB ทุกช่องบนคอนโซล PS5 ของคุณ

กล้อง HD หรือ PlayStation®Camera (ที่มาพร้อมอะแดปเตอร์ PlayStation®Camera) ควรเชื่อมต่อกับพอร์ต Superspeed USB คุณสามารถเชื่อมต่อกล้อง HD หรือ PS Camera (ที่มาพร้อมอะแดปเตอร์) กับพอร์ต USB Type-C ด้านหน้าคอนโซล PS5 หรือพอร์ต USB Type-A ช่องใดช่องหนึ่งที่ด้านหลังคอนโซล PS5 ของคุณ 

โปรดทราบว่ากล้อง HD และ PS Camera (ที่มาพร้อมอะแดปเตอร์) เข้ากันไม่ได้กับพอร์ต USB Type-A ด้านหน้าคอนโซล PS5

คุณสามารถเชื่อมต่อ PS VR ของคุณกับพอร์ต USB ใดก็ได้บนคอนโซล PS5

คุณสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ชุดหูฟังไร้สายของคุณกับพอร์ต USB ใดก็ได้บนคอนโซล PS5

คุณสามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ USB แบบพิเศษที่รองรับกับพอร์ต USB Type-A ด้านหน้าคอนโซล PS5 หรือพอร์ต USB Type-A ช่องใดช่องหนึ่งที่ด้านหลังคอนโซล PS5 การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB Type-C ด้านหน้าคอนโซล PS5 อาจรองรับเช่นกันแต่ไม่รับประกันว่าจะรองรับได้

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา