การสนับสนุนเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense™ สำหรับคอนโซล PS5™

การสนับสนุนเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense™ สำหรับคอนโซล PS5™

ดูวิธีจับคู่และชาร์จคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense เข้ากับคอนโซล PS5 วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ และขั้นตอนแก้ไขปัญหาเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์

วิธีจับคู่คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense เข้ากับคอนโซล PS5

คุณจะต้องจับคู่คอนโทรลเลอร์เข้ากับคอนโซลของคุณในครั้งแรกที่ใช้งาน

 1. อย่าลืมตรวจสอบว่าคอนโซล PS5 เปิดอยู่

 2. เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับคอนโซลของคุณโดยใช้สาย USB ที่ให้มาด้วย

หากคอนโทรลเลอร์ปิดอยู่ ให้กดปุ่ม PS หลังจากแถบแสงกะพริบแล้ว ไฟแสดงสถานะผู้เล่นจะติดสว่างขึ้น 

เมื่อคอนโทรลเลอร์มีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอแล้ว คุณจะสามารถถอดสาย USB และใช้งานคอนโทรลเลอร์แบบไร้สายได้

โปรดทราบว่าคอนโทรลเลอร์สามารถจับคู่กับคอนโซล PS5 ได้คราวละหนึ่งเครื่องเท่านั้น หากต้องการใช้คอนโทรลเลอร์กับคอนโซลเครื่องอื่น คุณจะต้องจับคู่คอนโทรลเลอร์กับคอนโซลเครื่องนั้น

คุณสามารถใช้คอนโทรลเลอร์ได้พร้อมกันสูงสุดสี่อัน 

วิธีชาร์จคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense

คุณสามารถตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ของคอนโทรลเลอร์ได้โดยเลือก อุปกรณ์เสริม ในศูนย์ควบคุม

เมื่อต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับคอนโซล PS5 โดยใช้สาย USB แบตเตอรี่ของคอนโทรลเลอร์จะเริ่มชาร์จ ขณะชาร์จ จะมีไอคอนแบตเตอรี่ปรากฏขึ้น

ชาร์จในโหมดพัก

วิธีชาร์จคอนโทรลเลอร์ขณะที่คอนโซลอยู่ในโหมดพักมีดังนี้:

 • ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > การประหยัดพลังงาน > ฟีเจอร์ ที่พร้อมใช้งานในโหมดพัก แล้วตั้งค่า จ่ายไฟไปยังพอร์ต USB เป็น ตลอดเวลา หรือ 3 ชั่วโมง

เมื่อชาร์จในขณะที่คอนโซลอยู่ในโหมดพัก แถบแสงบนคอนโทรลเลอร์จะกะพริบเป็นสีส้มช้าๆ หลังจากชาร์จเสร็จสิ้น แถบแสงจะดับลง

หากคุณพบปัญหาใดๆ ขณะพยายามชาร์จคอนโทรลเลอร์ โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สาย USB ที่มาพร้อมกับคอนโซล PS5 ของคุณคือสาย USB Type-C to Type-A ปลายที่เล็กกว่าและกลมกว่า (ซึ่งจะเสียบเข้าสู่คอนโทรลเลอร์) คือ Type-C และปลายสี่เหลี่ยมที่ใหญ่กว่าคือ Type-A

 1. ลองเชื่อมต่อสาย USB ที่มาพร้อมกับคอนโซล PS5 ของคุณเข้ากับพอร์ต USB-A อื่นบน PS5
 2. ลองใช้สาย USB Type-C to Type-A แบบอื่น ซึ่งก็คือ “ชาร์จและซิงค์” หรือ “การชาร์จและข้อมูล” ไม่สามารถใช้สายที่ระบุว่า “ชาร์จเท่านั้น” ได้ คุณอาจลองใช้สาย USB Type-C to Type-C ได้หากคุณมี
 3. นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์ชาร์จที่เป็นไปตามมาตรฐาน USB ได้หากมี [อุปกรณ์ชาร์จ USB บางรุ่นเท่านั้นที่สามารถชาร์จคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense ได้]

ดูหัวข้อนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต USB

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

หากต้องการตรวจสอบสถานะขณะชาร์จ ให้แตะปุ่ม PS บนคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense 

ในขณะที่คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense กำลังชาร์จ ไอคอนแบตเตอรี่แบบเคลื่อนไหวจะแสดงบนหน้าจอ

เมื่อคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense ชาร์จเต็มแล้ว ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหวและแสดงแถบสามแถบ

ปรับการตั้งค่าของคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense และเสียง

คุณสามารถปรับค่าของอุปกรณ์เอาต์พุต ระดับเสียง และสมดุลของแชทผ่านเสียงได้ในศูนย์ควบคุม

 • กดปุ่ม PS ค้างไว้เพื่อให้ศูนย์ควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นเลือก เสียง แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการปรับ 

 • กดปุ่ม (ปิดเสียง) บนคอนโทรลเลอร์เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมค์ของคุณ

 • กดปุ่ม (ปิดเสียง) บนคอนโทรลเลอร์ค้างไว้เพื่อปิดเสียงไมค์และลำโพง เมื่อปุ่มกะพริบ ไมค์ของคุณจะถูกปิดเสียงและเอาต์พุตเสียงที่ไปยังลำโพงทั้งหมดจะถูกปิด กดปุ่มอีกครั้งเพื่อกลับไปยังค่าเริ่มต้น

วิธีการตั้งค่าทั่วไปของคอนโทรลเลอร์มีดังนี้:

ไปที่หน้าหลักและเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์เสริม > คอนโทรลเลอร์ 

คุณสามารถปรับระดับเสียง ความแรงในการสั่น ความแรงของเอฟเฟกต์ทริกเกอร์ และความสว่างของไฟแสดงสถานะใช้งานของคอนโทรลเลอร์ได้จากเมนูนี้

จับคู่คอนโทรลเลอร์เพิ่มด้วยวิธีไร้สาย

เมื่อคอนโซล PS5 ของคุณมีคอนโทรลเลอร์ที่จับคู่อยู่แล้ว คุณจะสามารถจับคู่คอนโทรลเลอร์เพิ่มด้วยวิธีไร้สายได้

 1. อย่าลืมตรวจสอบว่าแถบแสงของคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการจับคู่เพิ่มดับอยู่ก่อนที่คุณจะเริ่มการจับคู่ หากแถบแสงติดสว่างอยู่ ให้กดปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่าไฟจะดับลง

 2. ใช้คอนโทรลเลอร์ที่จับคู่ไว้แล้วเพื่อไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์เสริม > ทั่วไป > Bluetooth > อุปกรณ์เสริม

 3. กดปุ่ม (ครีเอท) และปุ่ม PS พร้อมกันบนคอนโทรลเลอร์ที่คุณต้องการจับคู่เพิ่ม 

 4. เลือกคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการจับคู่เพิ่มที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโดยใช้คอนโทรลเลอร์ที่จับคู่ไว้แล้ว

รีเซ็ตคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense

 1. ปิดคอนโซล PS5 ของคุณ 

 2. มองหาปุ่มรีเซ็ตขนาดเล็กที่อยู่ด้านหลังของคอนโทรลเลอร์

 3. ใช้เครื่องมือเล็กๆ เพื่อกดปุ่มที่อยู่ด้านในรู กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาที

 4. เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับคอนโซล PS5 โดยใช้สาย USB และกดปุ่ม PS

หากคอนโทรลเลอร์ไม่ตอบสนองหรือสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต USB อื่นหรือคอนโซล PS5 เครื่องอื่นได้ โปรดไปที่เครื่องมือวินิจฉัย Fix & Troubleshooting เพื่อตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ของคุณยังอยู่ในการรับประกันสำหรับการซ่อมหรือไม่

พบปัญหาเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense ใช่ไหม

หากคอนโทรลเลอร์หรือพอร์ต USB บนคอนโซล PS5 น่าจะมีข้อบกพร่อง โปรดไปที่เครื่องมือวินิจฉัย Fix & Troubleshooting เพื่อตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ของคุณยังอยู่ในการรับประกันสำหรับการซ่อมหรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา