ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB บนคอนโซล PS5

ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB บนคอนโซล PS5

เรียนรู้วิธีฟอร์แมตไดรฟ์ USB เป็นที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ไดรฟ์ USB ประเภทใดที่สามารถใช้เป็นที่จัดเก็บเสริมแบบ USB และข้อมูลใด ที่สามารถจัดเก็บไว้ในที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ได้

สิ่งที่คุณสามารถทำได้กับที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ที่ฟอร์แมตแล้ว

 • คุณสามารถจัดเก็บเกม PS5 และเกม PS4 ได้
 • คุณสามารถเล่นเกม PS4 ได้จากที่จัดเก็บเสริมแบบ USB โดยตรง ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ ในที่จัดเก็บข้อมูลบนคอนโซล PlayStation®5 สำหรับเกม PS5 
 • ในการเล่นเกม PS5 คุณจำเป็นต้อง คัดลอกข้อมูลเกม จากที่จัดเก็บเสริมแบบ USB กลับไปยังที่จัดเก็บข้อมูลภายใน SSD ของคอนโซล PS5 การคัดลอกเกม PS5 จากที่จัดเก็บเสริมแบบ USB จะเร็วกว่าการดาวน์โหลดอีกครั้ง

หากคุณต้องการใช้ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ที่คุณเคยใช้สำหรับคอนโซล PlayStation®4 ของคุณ เพียงเชื่อมต่อไดรฟ์กับคอนโซล PS5™ ของคุณ คุณจะสามารถเข้าถึงเกม PS4 ใดก็ได้บนที่จัดเก็บ

ข้อกำหนดที่จัดเก็บเสริมแบบ USB บนคอนโซล PS5

 • SuperSpeed USB 5Gbps ขึ้นไป
 • ความจุขั้นต่ำ 250 GB, สูงสุด 8 TB
 • ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ทั้งหมดจะสามารถใช้งานกับคอนโซล PS5 ได้
 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ได้
 • ไม่สามารถเชื่อมต่อที่จัดเก็บเสริมแบบ USB 2 อันขึ้นไปพร้อมกันได้ คุณสามารถเชื่อมต่อไดรฟ์ USB หลายอันเข้ากับคอนโซลของคุณ แต่คุณสามารถใช้ได้ครั้งละหนึ่งอันเท่านั้น

รองรับการเชื่อมต่อ SuperSpeed USB ต่อไปนี้บนคอนโซล PS5:

 • SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1) 
 • SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2*) 
 • SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2**) 

* รองรับอุปกรณ์ USB 3.2 Gen1x2 แต่เป็นการเชื่อมต่อ USB3.2 x1 แบบ single-lane (5Gbps) 

** รองรับอุปกรณ์ USB 3.2 Gen2x2 แต่เป็นการเชื่อมต่อ USB3.2 x1 แบบ single-lane (10Gbps)

ข้อมูลการเชื่อมต่อที่สำคัญ

หากไม่ได้ตัดการเชื่อมต่อไดรฟ์ USB อย่างถูกต้อง อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย เสียหาย หรือคอนโซลหรือไดรฟ์ USB เสียหายได้ ลบไดรฟ์ USB ออกอย่างปลอดภัย

วิธีฟอร์แมตไดรฟ์ USB เป็นที่จัดเก็บเสริมแบบ USB

เมื่อคุณฟอร์แมตไดรฟ์ USB ข้อมูลที่บันทึกไว้ในไดรฟ์จะถูกลบทั้งหมด ข้อมูลที่ถูกลบด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถกู้คืนได้ ดังนั้นโปรดระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลบข้อมูลสำคัญ

ไม่จำเป็นต้องฟอร์แมตไดรฟ์ USB ที่คุณใช้เป็นที่จัดเก็บเสริมแบบ USB บนคอนโซล PS4™ อีกครั้ง

เมื่อคุณเริ่มใช้ไดรฟ์ USB กับคอนโซล PS5 เป็นครั้งแรก ให้ฟอร์แมตไดรฟ์เป็นที่จัดเก็บเสริมแบบ USB โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

 1. เชื่อมต่อไดรฟ์ USB กับพอร์ต USB ด้านหลังคอนโซล PS5 ของคุณ

 2. ไปที่ การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ

 3. เลือก ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB > ฟอร์แมตเป็นที่จัดเก็บเสริม USB

  เมื่อมีไดรฟ์ USB เชื่อมต่ออยู่หลายอัน คุณสามารถเปลี่ยนไดรฟ์ USB ที่คุณต้องการฟอร์แมตได้โดยเลือก เลือกไดรฟ์ USB อื่น

อย่าปิดเครื่องหรือตัดการเชื่อมต่อไดรฟ์ USB ระหว่างการฟอร์แมต การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย เสียหาย หรือคอนโซล PS5 หรือไดรฟ์ USB เสียหายได้

วิธีย้ายเกมระหว่างที่จัดเก็บเสริมแบบ USB และที่จัดเก็บข้อมูลของคอนโซล PS5

 1. ไปที่ ห้องสมุดเกม เลือกข้อมูลที่คุณต้องการย้าย และกดปุ่มตัวเลือก จากนั้นเลือก ย้ายเกมและแอป
  หากคุณใช้ทั้งที่จัดเก็บแบบ M.2 SSD และที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ให้ไปที่แท็บ รายการที่ย้ายไปที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ได้  
 2. เลือก ย้าย

ในการเล่นเกม PS5 คุณจำเป็นต้องคัดลอกข้อมูลเกมจากที่จัดเก็บเสริมแบบ USB กลับไปยังที่จัดเก็บข้อมูลของคอนโซล PS5 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ไปยังหน้าหลักเกมของคุณแล้วเลือก ห้องสมุดเกม จากแท็บ คอลเลกชันของคุณ คุณสามารถค้นหาเกมที่บันทึกไว้เฉพาะในไดรฟ์ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ที่มีป้ายกำกับว่า ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB เลือกเกมที่คุณต้องการคัดลอกกลับไป และกดปุ่มตัวเลือก จากนั้นเลือก คัดลอก คุณสามารถเล่มเกม PS4 ได้โดยตรงจากที่จัดเก็บเสริมแบบ USB

วิธีดาวน์โหลดเกม PS4 ไปยังที่จัดเก็บเสริมแบบ USB โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าเกม PS4 ให้ติดตั้งโดยตรงไปยังที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ได้ ไปที่ การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ > การติดตั้ง ตำแหน่ง

ลบข้อมูลในไดรฟ์ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ
 2. เลือก ที่จัดเก็บเสริม > เกมและแอป
 3. เลือก แท็บลบเนื้อหา
 4. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลบและเลือก ลบ

ถอดที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ออกอย่างปลอดภัย

เมื่อคุณต้องการหยุดใช้ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ชั่วคราว หรือเมื่อต้องการใช้ที่จัดเก็บเสริมบนคอนโซล PS5 หรือ PS4 อีกเครื่อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะดับอยู่ก่อนตัดการเชื่อมต่อที่จัดเก็บเสริมแบบ USB จากคอนโซลของคุณ

หากคุณต้องการตัดการเชื่อมต่อที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ขณะที่คอนโซลเปิดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ
 2. เลือก ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB > ถอดออกอย่างปลอดภัยจาก PS5
 3. ตัดการเชื่อมต่อที่จัดเก็บเสริมแบบ USB จากคอนโซล PS5 ของคุณ

เมื่อคุณต้องการใช้ไดรฟ์ USB อีกครั้ง ให้เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ด้านหลังคอนโซล PS5 ของคุณ

 • ก่อนคุณตัดการเชื่อมต่อสาย ให้เลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > อุปกรณ์จัดเก็บ USB > หยุด

วิธีการฟอร์แมต (ลบหรือล้าง) ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB บนคอนโซล PS5

คุณสามารถฟอร์แมตไดรฟ์ได้เมื่อคุณไม่ต้องการใช้เป็นที่จัดเก็บเสริมแบบ USB สำหรับคอนโซล PS5 ของคุณอีกต่อไป เมื่อคุณฟอร์แมตที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ข้อมูลเกมที่บันทึกไว้ในไดรฟ์จะถูกลบทั้งหมด

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ > ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB

 2. เลือก ... (เพิ่มเติม) ฟอร์แมตเป็น exFAT

อย่าปิดเครื่องหรือตัดการเชื่อมต่อไดรฟ์ USB ระหว่างการฟอร์แมต ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย หรือคอนโซล PS5 หรือไดรฟ์ USB เสียหายได้

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา