วิธีจัดการพื้นที่จัดเก็บของ PlayStation®5

วิธีจัดการพื้นที่จัดเก็บของ PlayStation®5

เรียนรู้วิธีจัดการพื้นที่จัดเก็บในคอนโซล PS5™ ของคุณ จัดเก็บเกม PlayStation®4 บนพื้นที่จัดเก็บเสริมของ PS5 และย้ายข้อมูลเกมที่บันทึกไว้โดยใช้ที่จัดเก็บระบบคลาวด์ Playstation®Plus

ตำแหน่งข้อมูลและที่จัดเก็บ PS5

วิธีตรวจสอบว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บในคอนโซล PS5 เหลืออยู่เท่าใดมีดังต่อไปนี้,ไปที่ การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ.

เกมและข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ จะถูกจัดเก็บอยู่ในที่จัดเก็บในตัวบนคอนโซล PS5 ของคุณ หากที่จัดเก็บของคอนโซลไม่มีพื้นที่ว่าง คุณสามารถ ลบข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่นี่ หรือคัดลอกข้อมูลไปยังพื้นที่จัดเก็บใดต่อไปนี้:

 • ที่จัดเก็บเสริม
  คุณสามารถฟอร์แมตไดรฟ์ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปเป็นที่จัดเก็บเสริมและใช้กับคอนโซล PS5 ของคุณ
 • ที่จัดเก็บระบบคลาวด์
  สมาชิก PlayStation Plus สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บในระบบคลาวด์ได้
 • ไดรฟ์ USB
  คุณสามารถใช้ไดรฟ์ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปที่ฟอร์แมตเป็น FAT หรือ exFAT แล้ว อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับคอนโซลของคุณได้

ที่จัดเก็บที่คุณสามารถคัดลอกข้อมูลไปวางได้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล 

ที่จัดเก็บเสริม 

ที่จัดเก็บระบบคลาวด์ 

ไดรฟ์ USB 

ข้อมูลเกม (เกม PS5)

-

-

-

ข้อมูลเกม (เกม PS4)

-

-

ข้อมูลที่บันทึกไว้ (เกม PS5)

-

-

ข้อมูลที่บันทึกไว้ (เกม PS4)

-

ภาพหน้าจอและคลิปวิดีโอ

-

-

✓*

*คุณสามารถคัดลอกข้อมูลไปยังไดรฟ์ USB เท่านั้น ไม่สามารถคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์ USB ไปยังที่จัดเก็บของคอนโซลได้

ฉันจะจัดการให้มีพื้นที่บนคอนโซล PS5 ไว้สำหรับเกมใหม่ได้อย่างไร

วิธีทำให้มีพื้นที่ว่างเมื่อติดตั้งเกมใหม่มีหลายวิธีด้วยกัน

หากไม่ต้องการลบเกมที่อยู่บนที่จัดเก็บของคอนโซล คุณสามารถย้ายเกม PS4 จากที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 ไปยังที่จัดเก็บเสริมของ PS5 ได้

ไม่ต้องกังวล คุณจะไม่สูญเสียสิทธิ์เข้าถึงเกมใดๆ ที่ลบออกไป โดยคุณสามารถดาวน์โหลดรายการที่คุณซื้อไว้ใหม่จากห้องสมุดเกมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ > เกมและแอป

 2. เลือก รายการที่ลบออกได้้ คุณสามารถกรองด้วยวันที่ที่ใช้งาน ขนาด และชื่อได้

 3. เลือก ลบ เพื่อลบเกมทั้งเกมออกจากพื้นที่จัดเก็บของระบบ หรือในบางเกม คุณสามารถลบบางส่วนของเกมหรือส่วนเสริมของเกมออกได้

คุณยังสามารถจัดการที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 ที่เชื่อมโยงไว้บนอุปกรณ์ของคุณเมื่อเริ่มการดาวน์โหลดแบบระยะไกลบน PlayStation App

ฉันจะจัดการข้อมูลที่บันทึกไว้บนคอนโซล PS5 ได้อย่างไร

หากคุณเป็นสมาชิก Playstation®Plus คุณจะสามารถอัปโหลดข้อมูลที่บันทึกไว้บน PS5 ขึ้นไปยังที่จัดเก็บระบบคลาวด์ได้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลที่บันทึกไว้และการตั้งค่าเกม/แอป
 2. เลือก ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS5) หรือ ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS4)
 3. เลือก ที่จัดเก็บของคอนโซล > ลบ
 4. ทำเครื่องหมายหน้าไฟล์ที่ต้องการลบแล้วเลือก ลบ
 1. ไปที่ การตั้งค่า ข้อมูลที่บันทึกไว้และการตั้งค่าเกม/แอปข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS4)
 2. เลือก ที่จัดเก็บของคอนโซล > คัดลอกไปยังไดรฟ์ USB
 3. เลือกเกมเพื่อดูไฟล์ข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้อง ทำเครื่องหมายหน้าไฟล์ที่ต้องการคัดลอกแล้วเลือก คัดลอก
 1. ไปที่ การตั้งค่า ข้อมูลที่บันทึกไว้และการตั้งค่าเกม/แอป > ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS4)
 2. เลือก ไดรฟ์ USB > คัดลอกไปยังที่จัดเก็บของคอนโซล
 3. เลือกเกมเพื่อดูไฟล์ข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้อง ทำเครื่องหมายหน้าไฟล์ที่ต้องการคัดลอกแล้วเลือก คัดลอก

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา