จัดการพื้นที่จัดเก็บและบันทึกของคอนโซล PS5

วิธีจัดการพื้นที่จัดเก็บและบันทึกของคอนโซล PS5

เรียนรู้วิธีเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและบันทึกในคอนโซล PlayStation®5 ของคุณ จัดเก็บเกมบนที่จัดเก็บเสริม USB และย้ายข้อมูลเกมที่บันทึกไว้โดยใช้ที่จัดเก็บระบบคลาวด์ Playstation®Plus

ตำแหน่งข้อมูลและที่จัดเก็บคอนโซล PS5™

ในการตรวจสอบว่าคุณมีพื้นที่ว่างในที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 เท่าใด ไปที่ การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ

เกมและข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ จะถูกจัดเก็บอยู่ในที่จัดเก็บในตัวบนคอนโซล PS5 ของคุณ หากที่จัดเก็บของคอนโซลไม่มีพื้นที่ว่าง คุณสามารถ ลบข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่นี่ หรือคัดลอกข้อมูลไปยังพื้นที่จัดเก็บใดต่อไปนี้:

ที่จัดเก็บเสริม USB
คุณสามารถฟอร์แมตไดรฟ์ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปเป็นที่จัดเก็บเสริม USB และใช้กับคอนโซล PS5 ของคุณ

ไดร์ฟ M.2 SSD
คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์ M.2 SSD ที่มีจำหน่ายทั่วไป ซึ่งตรงตามข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้สำหรับคอนโซล PS5 ของคุณ

ที่จัดเก็บระบบคลาวด์
สมาชิก PlayStation®Plus สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บในระบบคลาวด์ได้

ไดรฟ์ USB
คุณสามารถใช้ไดรฟ์ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งได้่รับการฟอร์แมตเป็น FAT หรือ exFAT (แต่ไม่ใช่ที่จัดเก็บเสริม USB) เพื่อจัดเก็บไฟล์ เช่น ภาพหน้าจอและข้อมูลที่บันทึกไว้ของ PS4 อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับคอนโซลของคุณได้

ตำแหน่งประเภทข้อมูลและที่จัดเก็บคอนโซล PS5

ที่จัดเก็บที่คุณสามารถคัดลอกข้อมูลไปวางได้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล

ประเภทข้อมูล  ที่จัดเก็บเสริม USB   ไดร์ฟ M.2 SSD   ที่จัดเก็บระบบคลาวด์   ไดรฟ์ USB 
ข้อมูลเกม (เกม PS5) ✓*1 - -
ข้อมูลเกม (เกม PS4) - -
ข้อมูลที่บันทึกไว้ (เกม PS5) - - -
ข้อมูลที่บันทึกไว้ (เกม PS4) - -
ภาพหน้าจอและคลิปวิดีโอ - - - ✓*2

*1 ในการเล่นเกม PS5 คุณจำเป็นต้องคัดลอกข้อมูลเกมจากไดรฟ์ที่จัดเก็บเสริม USB กลับไปยังที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 โดยใช้เมนูตัวเลือก 

*2 คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ไปยังไดรฟ์ USB เท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่สามารถคัดลอกจากไดรฟ์ USB ไปยังที่จัดเก็บของคอนโซลได้

วิธีสร้างพื้นที่บนคอนโซล PS5 ไว้สำหรับเกมใหม่

ในการตรวจสอบว่าคุณมีพื้นที่ว่างในที่จัดเก็บเท่าใด ให้ไปยังหน้าจอหลักแล้วเลือก การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ

หากคุณไม่ต้องการลบเกมที่อยู่บนที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 คุณสามารถย้ายเกมไปยังที่จัดเก็บเสริม USB ได้

หากคุณไม่ต้องการลบเกมที่อยู่บนที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 คุณสามารถย้ายเกมไปยังไดร์ฟ M.2 SSD ได้

ไม่ต้องกังวล คุณจะไม่สูญเสียสิทธิ์เข้าถึงเกมหรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่ลบออกไป — โดยคุณสามารถดาวน์โหลดรายการที่คุณซื้อไว้ใหม่จากห้องสมุดเกมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ > เกมและแอป

 2. เลือก ลบเนื้อหา.
 3. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลบและเลือก ลบ

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 ได้หากคุณเชื่อมต่อคอนโซล PS5 กับ PlayStation App บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ

วิธีจัดการข้อมูลที่บันทึกไว้บนคอนโซล PS5

หากคุณเป็นสมาชิก PlayStation Plus คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังที่จัดเก็บระบบคลาวด์ได้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลที่บันทึกไว้และการตั้งค่าเกม/แอป
 2. เลือก ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS5) หรือ ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS4)
 3. เลือก ที่จัดเก็บของคอนโซล > ลบ
 4. ทำเครื่องหมายหน้าไฟล์ที่ต้องการลบแล้วเลือก ลบ
 1. ไปที่ การตั้งค่า ข้อมูลที่บันทึกไว้และการตั้งค่าเกม/แอป. > ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS4)
 2. เลือก ที่จัดเก็บของคอนโซล > คัดลอกไปยังไดรฟ์ USB
 3. เลือกเกมเพื่อดูไฟล์ข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้อง ทำเครื่องหมายหน้าไฟล์ที่ต้องการคัดลอกแล้วเลือก คัดลอก.
 1. ไปที่ การตั้งค่า ข้อมูลที่บันทึกไว้และการตั้งค่าเกม/แอป > ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS4)
 2. เลือก ไดรฟ์ USB > คัดลอกไปยังที่จัดเก็บของคอนโซล
 3. เลือกเกมเพื่อดูไฟล์ข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้อง ทำเครื่องหมายหน้าไฟล์ที่ต้องการคัดลอกแล้วเลือก คัดลอก

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา