จัดการที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 

วิธีจัดการที่จัดเก็บของคอนโซล PS5

เรียนรู้วิธีเพิ่มพื้นที่ว่างให้ที่จัดเก็บของคอนโซล PlayStation®5 ของคุณ จัดเก็บเกมบนที่จัดเก็บเสริมแบบ USB และย้ายข้อมูลเกมที่บันทึกไว้โดยใช้ที่จัดเก็บระบบคลาวด์ Playstation®Plus

วิธีใช้งานตำแหน่งที่จัดเก็บของคอนโซล PS5

เกมและข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ จะถูกจัดเก็บอยู่ในที่จัดเก็บในตัวบนคอนโซล PS5™ ของคุณ หากที่จัดเก็บของคอนโซลไม่มีพื้นที่ว่าง คุณสามารถ ลบข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือคัดลอกข้อมูลไปยังที่จัดเก็บต่อไปนี้:

ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB
คุณสามารถฟอร์แมตไดรฟ์ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปเป็นที่จัดเก็บเสริมแบบ USB และใช้กับคอนโซล PS5 ของคุณ

ที่จัดเก็บ M.2 SSD
คุณสามารถติดตั้งที่จัดเก็บ M.2 SSD ที่มีจำหน่ายทั่วไป ซึ่งตรงตามข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้สำหรับคอนโซล PS5 ของคุณ

ที่จัดเก็บระบบคลาวด์
สมาชิก PlayStation®Plus สามารถใช้ที่จัดเก็บในระบบคลาวด์ได้

ไดรฟ์ USB
คุณสามารถใช้ไดรฟ์ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งได้รับการฟอร์แมตเป็น FAT หรือ exFAT (แต่ไม่ใช่ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB) เพื่อจัดเก็บไฟล์ เช่น ภาพหน้าจอและข้อมูลที่บันทึกไว้ของ PS4 อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับคอนโซลของคุณได้

ตำแหน่งที่จัดเก็บและประเภทข้อมูลคอนโซล PS5

ที่จัดเก็บที่คุณสามารถคัดลอกข้อมูลไปวางได้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล

ประเภทข้อมูล  ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB   ที่จัดเก็บ M.2 SSD   ที่จัดเก็บระบบคลาวด์   ไดรฟ์ USB 
ข้อมูลเกม (เกม PS5) ✓*1 - -
ข้อมูลเกม (เกม PS4) - -
ข้อมูลที่บันทึกไว้ (เกม PS5) - - -
ข้อมูลที่บันทึกไว้ (เกม PS4) - -
ภาพหน้าจอและคลิปวิดีโอ - - - ✓*2

*1 ในการเล่นเกม PS5 คุณจำเป็นต้องคัดลอกข้อมูลเกมจากไดรฟ์ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB กลับไปยังที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 โดยใช้เมนูตัวเลือก 

*2 คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ไปยังไดรฟ์ USB เท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่สามารถคัดลอกจากไดรฟ์ USB ไปยังที่จัดเก็บของคอนโซลได้ ข้อมูลนี้สามารถดูได้ด้วยการเชื่อมต่อไดรฟ์ USB เข้ากับคอนโซล PS5 เท่านั้น

วิธีเพิ่มพื้นที่ว่างบนคอนโซล PS5 ของคุณ

คอนโซล PS5 ของคุณจะตรวจดูว่าเกม เนื้อหาสื่อ และข้อมูลที่บันทึกไว้ของคุณใช้พื้นที่เท่าไรบนที่จัดเก็บ ในการตรวจสอบว่าคุณมีพื้นที่ว่างในที่จัดเก็บเท่าใด ให้ไปยังหน้าจอหลักแล้วเลือก การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ

หากต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างให้ที่จัดเก็บ ให้ลบข้อมูลที่มีอยู่หรือย้ายข้อมูลไปยังตำแหน่งอื่น:

หากคุณไม่ต้องการลบเกมที่อยู่บนที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 คุณสามารถย้ายเกมไปยังที่จัดเก็บเสริมแบบ USB ได้

หากคุณไม่ต้องการลบเกมที่อยู่บนที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 คุณสามารถย้ายเกมไปยังที่จัดเก็บ M.2 SSD ได้

ไม่ต้องกังวล คุณจะไม่สูญเสียสิทธิ์เข้าถึงเกมหรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่ลบออกไป โดยคุณสามารถดาวน์โหลดรายการที่คุณซื้อไว้ใหม่จากห้องสมุดเกมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ที่จัดเก็บ > เกมและแอป

 2. เลือก ลบเนื้อหา
 3. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลบและเลือก ลบ

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 ได้หากคุณเชื่อมต่อคอนโซล PS5 กับ PlayStation App บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ

 • นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการที่จัดเก็บของคอนโซล PS5 ได้หากคุณเชื่อมต่อคอนโซล PS5 กับ PlayStation App บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
 • หากเกมมีปุ่ม กำหนดเอง อยู่ข้างชื่อเกม คุณสามารถเลือกและจัดการข้อมูลเกมบางส่วนได้ ยกตัวอย่างเช่น หากมีส่วนเสริมที่คุณไม่ได้ใช้หรือส่วนต่างๆ ของเกมที่คุณเล่นจบแล้ว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนนั้นและเล่นส่วนที่เหลือของเกมได้

วิธีจัดการข้อมูลที่บันทึกไว้บนคอนโซล PS5

หากคุณเป็นสมาชิก PlayStation Plus คุณสามารถอัพโหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังที่จัดเก็บระบบคลาวด์ได้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลที่บันทึกไว้และการตั้งค่าเกม/แอป
 2. เลือก ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS5) หรือ ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS4)
 3. เลือก ที่จัดเก็บของคอนโซล > ลบ
 4. ทำเครื่องหมายหน้าไฟล์ที่ต้องการลบแล้วเลือก ลบ
 1. ไปที่ การตั้งค่า ข้อมูลที่บันทึกไว้และการตั้งค่าเกม/แอป > ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS4)
 2. เลือก ที่จัดเก็บของคอนโซล > คัดลอกไปยังไดรฟ์ USB
 3. เลือกเกมเพื่อดูไฟล์ข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้อง ทำเครื่องหมายหน้าไฟล์ที่ต้องการคัดลอกแล้วเลือก คัดลอก
 1. ไปที่ การตั้งค่า ข้อมูลที่บันทึกไว้และการตั้งค่าเกม/แอป > ข้อมูลที่บันทึกไว้ (PS4)
 2. เลือก ไดรฟ์ USB > คัดลอกไปยังที่จัดเก็บของคอนโซล
 3. เลือกเกมเพื่อดูไฟล์ข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้อง ทำเครื่องหมายหน้าไฟล์ที่ต้องการคัดลอกแล้วเลือก คัดลอก

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา