ค้นหาเลขหมายประจำเครื่องและหมายเลขรุ่นของคอนโซล PS5

วิธีค้นหาเลขหมายประจำเครื่องและหมายเลขรุ่นของคอนโซล PS5

ค้นหาเลขหมายประจำเครื่องและหมายเลขรุ่นบนคอนโซล PlayStation®5

เราแนะนำให้คุณจดบันทึกตัวเลขนี้ไว้เพื่อให้ใช้ได้สะดวกในการติดต่อความช่วยเหลือของ PlayStation 

หากติดตั้งฐาน ให้ถอดออกเพื่อดูเลขหมายประจำเครื่องและหมายเลขรุ่นของ PS5

  • เลขหมายประจำเครื่องประกอบด้วยชุดหมายเลขหลายตัวและจะอยู่ที่ด้านล่างของคอนโซลเมื่อวางในแนวตั้ง
  • หมายเลขรุ่นประกอบด้วยตัวอักษร CFI ตามด้วยชุดหมายเลขและตัวอักษร หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านล่างของคอนโซลเมื่อวางในแนวตั้ง

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม? 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา