วิธีแก้ไขปัญหาเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore

ดูวิธีรีเซ็ตเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore™ และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอื่นๆ

วิธีรีเซ็ตเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore

หากคุณประสบปัญหากับเอียร์บัด ให้ลองรีเซ็ตเอียร์บัด การรีเซ็ตจะไม่มีผลกับ PlayStation Link™ หรือการจับคู่ Bluetooth ใดๆ หรือการตั้งค่าเสียง

 1. นำเอียร์บัดทั้งสองข้างออกจากเคสสำหรับชาร์จ
 2. กดปุ่ม PlayStation Link™ บนเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งของคุณค้างไว้อย่างน้อย 12 วินาที
 3. ทำซ้ำกับเอียร์บัดอีกข้าง
 4. ใส่เอียร์บัดทั้งสองข้างกลับเข้าไปในเคส

หากคุณยังคงพบปัญหาหลังจากพยายามรีเซ็ต คุณอาจต้องล้างการเชื่อมต่อที่จับคู่ไว้ทั้งหมดออกจากเอียร์บัดของคุณ การดำเนินการนี้จะลบ PS Link และการจับคู่ Bluetooth และการตั้งค่าเสียงทั้งหมด

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดทั้งสองข้างของคุณอยู่ในเคสสำหรับชาร์จ
 2. กดปุ่ม PS Link บนเคสอย่างรวดเร็ว
 3. กดปุ่ม PS Link บนเคสค้างไว้ และปล่อยเมื่อไฟแสดงสถานะบนเคสกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว (ประมาณ 8 วินาที)
 4. ขณะที่ไฟแสดงสถานะกะพริบ ให้กดปุ่ม PS Link บนเคสค้างไว้อีกครั้งเป็นเวลา 8 วินาที ปล่อยปุ่มเมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว
  หากการล้างข้อมูลสำเร็จ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงเป็นเวลาสั้นๆ

วิธีรีเซ็ตเคสสำหรับชาร์จ

หากคุณประสบปัญหากับเคส ให้ลองรีเซ็ตเคส การรีเซ็ตจะไม่มีผลกับ PS Link หรือการจับคู่ Bluetooth ใดๆ หรือการตั้งค่าเสียง 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดทั้งสองข้างของคุณอยู่ในเคสสำหรับชาร์จ 
 2. กดปุ่ม PS Link บนเคสอย่างรวดเร็ว
 3. กดปุ่ม PS Link บนเคสค้างไว้อย่างน้อย 12 วินาที
 1. ปล่อยปุ่ม PS Link เมื่อไฟแสดงสถานะหยุดกะพริบ
  หากการรีเซ็ตสำเร็จ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงเป็นเวลาสั้นๆ จากนั้นจะกะพริบเป็นสีเขียว 

วิธีซิงค์เอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore และเคสสำหรับชาร์จของคุณ

หากเอียร์บัดและเคสสำหรับชาร์จของคุณมีปัญหาในการซิงค์ คุณอาจเห็นไฟแสดงสถานะที่เคสกะพริบเป็นสีแดง ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ต่อไปนี้: 

 • คุณได้รับเอียร์บัดใหม่หรือได้รับของเปลี่ยนจากความช่วยเหลือของ PlayStation
 • คุณมีเอียร์บัดไร้สายสองชุด และคุณจำไม่ได้ว่าเอียร์บัดใดเป็นของเคสใด 

คุณอาจต้องซิงค์เอียร์บัดและเคสเข้าด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหา การดำเนินการนี้จะลบ PS Link และการจับคู่ Bluetooth และการตั้งค่าเสียงทั้งหมด

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดทั้งสองข้างของคุณอยู่ในเคสสำหรับชาร์จ
 2. กดปุ่ม PS Link บนเคสค้างไว้ 8 วินาที
  ไฟแสดงสถานะบนเคสกะพริบเป็นสีแดง จากนั้นสีเขียว จากนั้นสีม่วง จากนั้นสีน้ำเงิน
 3. กดปุ่ม PS Link บนเคสค้างไว้ 8 วินาทีอีกครั้ง
 4. จับคู่เอียร์บัดของคุณกับ PS Link และ/หรืออุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้ง แล้วตรวจสอบว่าแก้ไขปัญหาการซิงค์ได้หรือไม่

วิธีรีเซ็ตอะแดปเตอร์ USB PlayStation Link 

รีเซ็ตอะแดปเตอร์ USB ของ PlayStation Link™ หากคุณต้องการล้างการเชื่อมต่อ PS Link ทั้งหมด

คุณสามารถรีเซ็ตอะแดปเตอร์ USB จากพอร์ตชาร์จ USB Type-A ใดก็ได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณที่มีพอร์ต USB-A เปิดอยู่ เช่น คอนโซล PlayStation®5 หรือ PC/Mac ของคุณ
 2. เสียบอะแดปเตอร์ USB เข้ากับพอร์ต USB-A บนอุปกรณ์ของคุณ
 3. กดปุ่ม PS Link บนอะแดปเตอร์ USB ค้างไว้เป็นเวลา 30 วินาที
 1. ดูว่าอะแดปเตอร์ของคุณรีเซ็ตสำเร็จหรือไม่โดยการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ PS Link ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่
  หากอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ แสดงว่าการรีเซ็ตสำเร็จ
  หากอุปกรณ์เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ แสดงว่าการรีเซ็ตไม่สำเร็จ
 • ใช้ตัวจับเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลาครบ 30 วินาทีเพื่อรีเซ็ตอะแดปเตอร์ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา