วิธีเชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore กับอุปกรณ์อื่นๆ

ดูวิธีเชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore™ กับ PC, Mac® หรืออุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้

วิธีเชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore กับ PC หรือ Mac

เชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ของคุณกับ PC (Windows) หรือ Mac (macOS) ที่รองรับซึ่งมีเอาต์พุตเสียง USB โดยใช้อะแดปเตอร์ USB PlayStation Link™ ที่ให้มา อะแดปเตอร์ USB ที่ให้มาจะจับคู่กับเอียร์บัดของคุณอยู่แล้วตั้งแต่แกะออกมาจากกล่อง

 1. ตรวจสอบว่า PC หรือ Mac ของคุณเปิดอยู่
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดทั้งสองข้างของคุณเสียบอยู่ในเคสสำหรับชาร์จ
 3. เสียบอะแดปเตอร์ USB เข้ากับพอร์ต USB Type-A บน PC/Mac ของคุณ
 4. นำเอียร์บัดทั้งสองข้างออกจากเคสเพื่อเชื่อมต่อกับ PC/Mac ของคุณ
  เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไฟแสดงสถานะบนอะแดปเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีขาว
 • เอียร์บัดจะค้นหาการเชื่อมต่อเป็นเวลา 30 วินาที หากไม่พบการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งาน เอียร์บัดจะปิด กดปุ่ม PlayStation Link™ บนเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งของคุณเพื่อค้นหาการเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • คุณสามารถควบคุมระดับเสียงเสียงของ PS Link ได้จากเอียร์บัดของคุณ
 • คุณอาจต้องเลือก “อะแดปเตอร์ PlayStation Link” เป็นอุปกรณ์เสียงที่ใช้งานบน PC หรือ Mac ของคุณ
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และการใช้งาน โปรดดูคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์บางอย่างอาจใช้กับเอียร์บัดของคุณไม่ได้

วิธีจับคู่และเชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ของคุณกับอะแดปเตอร์ USB ใหม่สำหรับ PlayStation Link 

คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ USB ตัวที่สองสำหรับ PlayStation Link (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ PS Link อื่นกับอุปกรณ์เสียง USB โดยไม่ต้องถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ USB ตัวแรก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งเข้ากับคอนโซล PlayStation®5 และอะแดปเตอร์ตัวที่สองเข้ากับพีซีหรือ Mac ของคุณได้

อะแดปเตอร์ USB ใหม่ไม่ได้จับคู่กับเอียร์บัดของคุณตั้งแต่แกะออกมากล่อง ดังนั้นคุณต้องทำการจับคู่อะแดปเตอร์เหล่านี้ก่อน

 1. ตรวจสอบว่า PC/Mac หรือคอนโซล PS5® ของคุณเปิดอยู่
 2. เสียบอะแดปเตอร์ USB เข้ากับพอร์ต USB Type-A บน PC/Mac หรือคอนโซล PS5 ของคุณ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดทั้งสองข้างของคุณอยู่ในเคสสำหรับชาร์จ
 4. กดปุ่ม PS Link บนเคสค้างไว้ และปล่อยเมื่อไฟแสดงสถานะบนเคสกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว (ประมาณ 8 วินาที)
  เอียร์บัดของคุณอยู่ในโหมดจับคู่เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว 
 1. กดปุ่ม PS Link บนอะแดปเตอร์ USB
  ไฟแสดงสถานะบนอะแดปเตอร์จะกะพริบเป็นสีขาวขณะค้นหาอุปกรณ์ PS Link

เมื่อจับคู่และเชื่อมต่อแล้ว ไฟแสดงสถานะบนเคสจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค้าง และไฟแสดงสถานะบนอะแดปเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีขาวค้าง

 • หลังจากจับคู่กับอะแดปเตอร์ USB แล้ว เอียร์บัดของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ไว้ซึ่งพร้อมที่จะเชื่อมต่อด้วย ไฟแสดงสถานะบนเคสจะค่อยๆ กะพริบจากสว่างไปมืดเป็นเวลาสองสามวินาทีขณะค้นหา ขณะนี้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากับเอียร์บัดได้เพื่อฟังเสียงจากอุปกรณ์ทั้งสองอย่างพร้อมกัน ความหน่วงของเสียง PS Link จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเชื่อมต่อกับเสียง Bluetooth พร้อมกัน 
 • เอียร์บัดของคุณจะอยู่ในโหมดจับคู่เป็นเวลาถึง 30 วินาที หากไม่พบการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งาน เอียร์บัดจะปิด กดปุ่ม PS Link บนเคสของคุณค้างไว้ประมาณ 8 วินาทีเพื่อเริ่มโหมดจับคู่อีกครั้ง
 • อะแดปเตอร์ USB จะค้นหาการเชื่อมต่อ PS Link เป็นเวลา 30 วินาที หากไม่พบการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งาน อะแดปเตอร์จะปิด กดปุ่ม PS Link บนอะแดปเตอร์เพื่อค้นหาการเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • เอียร์บัดของคุณสามารถจับคู่กับอะแดปเตอร์ USB PS Link ได้สูงสุดแปดตัว แต่สามารถเชื่อมต่อและเล่นเสียงจากอะแดปเตอร์ได้ครั้งละตัวเท่านั้น อะแดปเตอร์ USB หนึ่งตัวสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ PS Link ได้สูงสุดแปดตัว
 • คุณสามารถควบคุมความดังเสียงของ PS Link ได้จากเอียร์บัดของคุณ
 • คุณอาจต้องเลือก “อะแดปเตอร์ PlayStation Link” เป็นอุปกรณ์เสียงที่ใช้งานบน PC หรือ Mac ของคุณ
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และการใช้งาน โปรดดูคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์บางอย่างอาจใช้กับเอียร์บัดของคุณไม่ได้

วิธีสลับระหว่างการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB PlayStation Link

เมื่อคุณใช้เอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore กับคอนโซล PS5 ของคุณ และต้องการสลับไปใช้เสียงจาก PC/Mac (หรือกลับกัน) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสลับการเชื่อมต่อ PlayStation Link ต้องจับคู่เอียร์บัดของคุณกับอะแดปเตอร์ที่เสียบเข้ากับคอนโซล PS5 และ PC/Mac ของคุณเท่านั้น 

 1. ตรวจสอบว่า PC/Mac ของคุณเปิดอยู่และเสียบอะแดปเตอร์ USB PS Link เข้ากับพอร์ต USB Type-A แล้ว 
 2. นำเอียร์บัดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างออกจากเคสสำหรับชาร์จ
  เอียร์บัดของคุณจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 3. กดปุ่ม PS Link บนเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งของคุณค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
 4. กดปุ่ม PS Link บนอะแดปเตอร์ USB ที่เสียบเข้ากับ PC/Mac ของคุณ
  ไฟแสดงสถานะบนอะแดปเตอร์จะกะพริบเป็นสีขาวขณะค้นหาอุปกรณ์ PS Link เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเป็นสีขาวค้าง

ดูภาพด้านล่างเพื่อเป็นตัวอย่าง อะแดปเตอร์ USB ที่เสียบเข้ากับคอนโซลของคุณคือ “อะแดปเตอร์ A” อะแดปเตอร์ USB ที่เสียบเข้ากับ PC ของคุณคือ “อะแดปเตอร์ B” 

 1. ตรวจสอบว่าคอนโซล PS5 ของคุณเปิดอยู่และเสียบอะแดปเตอร์ USB PS Link เข้ากับพอร์ต USB-A พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งแล้ว
 2. นำเอียร์บัดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างออกจากเคสสำหรับชาร์จ
  เอียร์บัดของคุณจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 3. กดปุ่ม PS Link บนเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งของคุณค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
 1. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเมื่อการแจ้งเตือน มีอุปกรณ์ PS Link ใกล้เคียง ปรากฏขึ้นบนหน้าจอที่เชื่อมต่อกับคอนโซลของคุณ 
 • หากคอนโซล PS5 หรือ PC/Mac ของคุณปิดอยู่เมื่อคุณพยายามสลับการเชื่อมต่อ เอียร์บัดของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอนโซล PS5 หรือ PC/Mac เอียร์บัดของคุณจะกลับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณที่เชื่อมต่อล่าสุด
 • เมื่อเอียร์บัดของคุณจับคู่กับอะแดปเตอร์ USB PS Link สองตัวขึ้นไป คุณสามารถเชื่อมต่อและฟังเสียงจาก PS Link ได้ครั้งละหนึ่งการเชื่อมต่อเท่านั้น 
 • คุณสามารถควบคุมความดังเสียงได้จากเอียร์บัด คอนโซล หรือ PC/Mac ของคุณ 
 • การแจ้งเตือน มีอุปกรณ์ PS Link ใกล้เคียง จะปรากฏขึ้นเมื่อเสียบอะแดปเตอร์ USB ที่จับคู่ไว้เข้ากับคอนโซล PS ของคุณเท่านั้น หากการแจ้งเตือนไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม PS Link บนอะแดปเตอร์ 
 • คุณยังสามารถสลับการเชื่อมต่อเสียงระหว่างคอนโซล PS5 และอุปกรณ์เล่นระยะไกล PlayStation Portal™ ได้ 

วิธีใช้ปุ่ม PlayStation Link บนเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore และเคสสำหรับชาร์จของคุณ

ใช้ปุ่ม PS Link บนเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore และเคสสำหรับชาร์จสำหรับฟังก์ชันต่างๆ ที่เปิดใช้งานได้ด้วยการกดสั้นๆ และกดค้างไว้

ฟังก์ชันต่างๆ ของปุ่ม PS Link บนเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore

ถอดเอียร์บัดของคุณหนึ่งหรือทั้งสองข้างออกจากเคสเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ หากคุณใช้เอียร์บัดทั้งสองข้าง คุณต้องกดปุ่ม PS Link เพียงปุ่มเดียวบนเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งของคุณ

 • เปิดเอียร์บัดของคุณเพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดของคุณ (PS Link หรืออุปกรณ์ Bluetooth)
 • ยกเลิกการค้นหาการเชื่อมต่อเดิมที่มีอยู่หรือการจับคู่ใหม่ เอียร์บัดของคุณจะกลับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุด
 • แสดงการควบคุม เสียง จากศูนย์ควบคุม 

 • ปิดใช้งานการเชื่อมต่อปัจจุบันและเริ่มการเชื่อมต่อกับ PS Link หรืออุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้

 • รีเซ็ตเอียร์บัดของคุณ (ตัวเลือกนี้ไม่ได้ลบการจับคู่หรือการตั้งค่าใดๆ)

ฟังก์ชันต่างๆ ของปุ่ม PS Link บนเคสสำหรับชาร์จ

จะต้องใส่เอียร์บัดหนึ่งหรือทั้งสองข้างไว้ในเคสเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันส่วนใหญ่ต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการกด

จะต้องใส่เอียร์บัดอย่างน้อยหนึ่งข้างไว้ในเคส

 • เปิดเอียร์บัดของคุณเพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดของคุณ (PS Link หรืออุปกรณ์ Bluetooth)
 • ยกเลิกการค้นหาการเชื่อมต่อเดิมที่มีอยู่หรือการจับคู่ใหม่ เอียร์บัดของคุณจะเชื่อมต่อกลับไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุด

จะต้องใส่เอียร์บัดอย่างน้อยหนึ่งข้างไว้ในเคส

 • ปิดใช้งานการเชื่อมต่อปัจจุบันและเริ่มการเชื่อมต่อกับ PS Link หรืออุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้

จะต้องใส่เอียร์บัดทั้งสองข้างไว้ในเคส

 • จับคู่กับ PS Link หรืออุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ 

จะต้องใส่เอียร์บัดทั้งสองข้างไว้ในเคส

 • ล้างการเชื่อมต่อที่จับคู่ทั้งหมดจากเอียร์บัดของคุณ โปรดระมัดระวัง เพราะการดำเนินการนี้จะลบ PS Link และการจับคู่ Bluetooth และการตั้งค่าเสียงทั้งหมด

จะต้องใส่เอียร์บัดทั้งสองข้างไว้ในเคส

 • รีเซ็ตเคสของคุณ (ตัวเลือกนี้ไม่ได้ลบการจับคู่หรือการตั้งค่าใดๆ)

อะแดปเตอร์ USB ของ PlayStation Link (CFI-ZWA2) ยังมีปุ่ม PS Link พร้อมฟังก์ชันต่างๆ อีกด้วย

 • ค้นหาการเชื่อมต่อ PS Link
 • รีเซ็ตอะแดปเตอร์ของคุณ (การดำเนินการนี้จะล้างการจับคู่ PS Link ทั้งหมด)

วิธีจับคู่และเชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ของคุณกับอุปกรณ์มือถือด้วย Bluetooth

เชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore กับอุปกรณ์มือถือที่รองรับที่รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณต้องจับคู่เอียร์บัดกับอุปกรณ์มือถือเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สลับ Bluetooth เป็น “เปิด” จากการตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์มือถือของคุณ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดทั้งสองข้างของคุณอยู่ในเคสสำหรับชาร์จ
 3. กดปุ่ม PS Link บนเคสค้างไว้ และปล่อยเมื่อไฟแสดงสถานะบนเคสกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว (ประมาณ 8 วินาที)
  เอียร์บัดของคุณอยู่ในโหมดจับคู่เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว
 1. ไปที่การตั้งค่า Bluetooth บนอุปกรณ์มือถือของคุณ จากนั้นเลือก “PULSE Explore” จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth
  เมื่อจับคู่และเชื่อมต่อแล้ว ไฟแสดงสถานะบนเคสจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค้าง
 • หลังจากจับคู่กับอุปกรณ์มือถือแล้ว เอียร์บัดของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ PS Link ที่จับคู่แล้วที่พร้อมเชื่อมต่อด้วย ไฟแสดงสถานะจะค่อยๆ กะพริบเปิดและปิดเป็นเวลาสองสามวินาทีขณะค้นหา ขณะนี้คุณสามารถเชื่อมต่อคอนโซล PS5 หรือ PC ของคุณเข้ากับเอียร์บัดได้เพื่อฟังเสียงจากอุปกรณ์ทั้งสองอย่างพร้อมกัน ความหน่วงของเสียง PS Link จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเชื่อมต่อกับเสียง Bluetooth พร้อมกัน
 • เอียร์บัดของคุณจะอยู่ในโหมดจับคู่เป็นเวลาถึง 30 วินาที หากไม่พบการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งาน เอียร์บัดจะปิด กดปุ่ม PS Link บนเคสของคุณค้างไว้ประมาณ 8 วินาทีเพื่อเริ่มโหมดจับคู่อีกครั้ง
 • เอียร์บัดของคุณสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ได้สูงสุด 10 เครื่อง แต่สามารถเชื่อมต่อและเล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth ได้ครั้งละเครื่องเท่านั้น 
 • ปุ่มความดังเสียงจะควบคุมเฉพาะเสียงของ PS Link จากคอนโซลหรือ PC/Mac ของคุณเท่านั้น เมื่อเอียร์บัดของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth คุณจะต้องควบคุมความดังเสียงจากอุปกรณ์มือถือของคุณ เมื่อคุณฟังแหล่งที่มาของเสียงสองแหล่งพร้อมกันจากทั้ง PS Link และอุปกรณ์ Bluetooth ปุ่มความดังเสียงจะควบคุมเฉพาะเสียงของ PS Link เท่านั้น 
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และการใช้งาน โปรดดูคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์บางอย่างอาจใช้กับเอียร์บัดของคุณไม่ได้ 

วิธีเชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore กับ PS Portal ของคุณ

คุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่อเอียร์บัดของคุณกับอุปกรณ์เล่นระยะไกล PlayStation Portal™ และสลับการเชื่อมต่อเสียงระหว่าง PS Portal และคอนโซล PS5 ผ่านการเชื่อมต่อ PlayStation Link 

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา