การแก้ไขปัญหาแชทผ่านเสียง 

การแก้ไขปัญหาแชทผ่านเสียงของ PSN 

เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาแชทผ่านเสียงทั่วไปของ PlayStation™Network บนคอนโซล PlayStation®5 และคอนโซล PlayStation®4

แก้ไขปัญหาการตั้งค่าเสียงคอนโซล PS5

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับแชทผ่านเสียง ให้ลองปรับการตั้งค่าต่อไปนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > เสียง > เสียงออก และเลือก อุปกรณ์ส่งข้อมูลออก และเลือกอุปกรณ์เอาต์พุตเสียงที่จะใช้

 2. คุณยังสามารถปรับเสียงที่คุณได้ยินผ่านหูฟังโดยเลือก ส่งสัญญาณไปยังหูฟัง

คอนโทรลเลอร์ของคุณมีไมค์ที่คุณสามารถใช้สำหรับแชทผ่านเสียงและการป้อนข้อมูลด้วยเสียง กดปุ่มปิดเสียงบนคอนโทรลเลอร์เพื่อปิดเสียงและเปิดเสียงไมค์ของคุณ

 1. หากต้องการกำหนดการตั้งค่าไมโครโฟนสำหรับคอนโทรลเลอร์ ชุดหูฟัง หรือไมค์ USB ให้ไปที่ การตั้งค่า > เสียง > ไมโครโฟน 
 2. จากเมนูนี้ คุณสามารถเปลี่ยน อุปกรณ์ป้อนข้อมูลเข้า และ ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
 • กดปุ่ม PS เพื่อไปที่ศูนย์ควบคุมและเลือก Game Base จากนั้นเลือกปาร์ตี้ของคุณจากรายการ 

 • คุณสามารถสลับระหว่างแชทของปาร์ตี้และแชทในเกมได้โดยการเลือกเมนูดรอปดาวน์บนการ์ดแชทผ่านเสียงในศูนย์ควบคุม

 • คุณสามารถปรับสมดุลเสียงระหว่างแชทผ่านเสียงและเสียงอื่นๆ บนคอนโซลของคุณได้โดยการเลือกแถบเลื่อนบนการ์ดแชทผ่านเสียงในศูนย์ควบคุม

แก้ไขปัญหาการตั้งค่าเสียงคอนโซล PS4

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับแชทผ่านเสียง ให้ลองปรับการตั้งค่าต่อไปนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > อุปกรณ์เสียง > อุปกรณ์ส่งข้อมูลออก

 2. หากคุณใช้หูฟัง ให้เลือก ส่งสัญญาณไปยังหูฟัง เพื่อเลือกเสียงที่จะผ่านหูฟัง
 • การตั้งค่า ชุดหูฟังที่เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ จะแสดงก็ต่อเมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DUALSHOCK 4 ของคุณ
 • แชทผ่านเสียงและเสียงของเกมไม่สามารถส่งข้อมูลออกไปยังทั้งชุดหูฟังและทีวีได้ เนื่องด้วยข้อมูลจำเพาะของคอนโซล PS4
 1. ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > อุปกรณ์เสียง  
 2. เลือก ปรับระดับเสียงไมโครโฟน

ถ้าไมโครโฟนใช้งานได้ บาร์ ความดังเสียงเข้า จะตอบสนอง

ถ้ามิเตอร์ระดับเสียงอินพุตไม่ตอบสนอง ให้ลองชุดหูฟังหรือคอนโทรลเลอร์อื่น หากไม่สามารถแลกเปลี่ยนเสียงกับบางอุปกรณ์ได้ เป็นไปได้ว่า อุปกรณ์นั้นมีปัญหา

 1. ไปที่ ปาร์ตี้ > การตั้งค่าปาร์ตี้ > เสียงแชท 
 2. เลือก ให้ความสำคัญแชทของปาร์ตี้ หรือ ให้ความสำคัญแชทของเกม 

โปรดไปที่คู่มือผู้ใช้ออนไลน์เพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าปาร์ตี้ ของคอนโซล PS4™ 

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

หากคุณขาดการเชื่อมต่อ หรือไอคอนไมโครโฟนกะพริบขณะอยู่ในแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ โปรดลองทำดังนี้:

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ หากเป็นไปได้ ให้ใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
 2. ปิดคอนโซลของคุณและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของคุณ (โมเด็มและเราเตอร์) รอ 5 นาที แล้วจึงเปิดอีกครั้ง
 3. หากคุณใช้เราเตอร์ โปรดลองเปิดพอร์ต ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเกี่ยวกับวิธีเปิดพอร์ตต่อไปนี้บนเราเตอร์ของคุณ:
 • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
 • UDP: 3478, 3479

แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ของคุณ

โปรดลองวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้สำหรับแต่ละอุปกรณ์

โปรดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง

 • ดูให้แน่ใจว่าสวิตช์ MIC ของชุดหูฟังไม่ได้อยู่ที่ด้าน “ปิด”

 • โปรดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง

 • หากคุณมีคอนโทรลเลอร์ไร้สายอื่น โปรดลองเชื่อมต่อชุดหูฟังกับคอนโทรลเลอร์อื่น

 • ดูให้แน่ใจว่าไมโครโฟนชุดหูฟังเสียงเซอร์ราวด์ไร้สายไม่ถูกปิดเสียง เมื่อปิดเสียง ไฟสถานะชุดหูฟังเสียงเซอร์ราวด์ไร้สายจะเป็นสีม่วง ตำแหน่งของไฟ/ปุ่มอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ คู่มือคำแนะนำ
 • โปรดไปที่คำแนะนำด้านล่างเพื่อปรับสมดุลความดังเสียงสำหรับชุดหูฟังไร้สาย PlayStation ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา