ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายหรือไร้สาย

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายหรือไร้สาย

ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนคอนโซล PlayStation®5 หรือคอนโซล PlayStation®4

เลือกคอนโซล PlayStation ของคุณเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก

เชื่อมต่อคอนโซล PS5 กับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอนโซล PlayStation 5 โดยใช้สาย LAN (สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย) โดยไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย การตั้งค่า > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต > ตั้งค่าการเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย.

 • หากคุณเลือก เชื่อมต่อ และทำตามข้อความแจ้งบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกการตั้งค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
 • หากต้องการปรับการตั้งค่า ให้เลือก การตั้งค่าขั้นสูง

โปรดทราบว่าคอนโซล PS5 รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ IPv6 แต่ไม่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ IPv6-only (จำกัดเฉพาะ IPv6) หากเราเตอร์ของคุณตั้งค่าไว้เป็น IPv6-only โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณไปใช้ IPv4 โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์

การตั้งค่าขั้นสูง:

คุณสามารถตั้งการตั้งค่าต่อไปนี้ได้ด้วยตัวเองก่อนคอนโซล PS5 เชื่อมต่อกับเครือข่าย:

 • ที่อยู่ IP
 • ชื่อโฮส DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Proxy

ข้อสำคัญ: หากคุณไม่คุ้นเคยกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

ในการเข้าถึง PlayStation Network คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยรายละเอียดบัญชีของคุณ หรือ สร้างบัญชีสำหรับ PSN ใหม่

คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอนโซล PlayStation 5 โดยใช้ Wi-Fi (สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย) โดยไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย > การตั้งค่า > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • จุดเข้าถึงที่บันทึกไว้และจุดเข้าถึงที่ค้นพบจะแสดงขึ้นมา เลือกจุดเข้าถึงที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วปรับการตั้งค่า 
 • หากจุดเข้าถึงที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือก ตั้งค่าด้วยตัวเอง แล้วปรับการตั้งค่าให้สอดคล้องกัน
 • เมื่อคุณใช้จุดเข้าถึงที่รองรับ WPS คุณสามารถเลือกที่จะ ตั้งค่าโดยใช้ WPS เพื่อเชื่อมต่อในเพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ WPS พร้อมใช้งานในบางประเทศและภูมิภาคเท่านั้น
 • หากต้องการปรับการตั้งค่าเพิ่มเติมในกรณีที่คุณจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณ คุณสามารถเลือกจุดเข้าถึงแล้วเลือก การตั้งค่าขั้นสูง

โปรดทราบว่าคอนโซล PS5 รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ IPv6 แต่ไม่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ IPv6-only (จำกัดเฉพาะ IPv6) หากเราเตอร์ของคุณตั้งค่าไว้เป็น IPv6-only โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณไปใช้ IPv4 โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์

การตั้งค่าขั้นสูง:

คุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้:

 • ที่อยู่ IP
 • ชื่อโฮส DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Proxy

ข้อสำคัญ: หากคุณไม่คุ้นเคยกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

หากเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเชื่อมต่อคอนโซล PS5 มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน จะมีไอคอนกุญแจแสดงขึ้นมา

คุณจะต้องป้อนรหัสความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อภายในบ้าน (WPA, WPA2, WEP) สามารถพบรหัสนี้ได้:

 • ที่ด้านหลังเราเตอร์
 • โดยติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
 • โดยติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

ในการเข้าถึง PlayStation Network คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยรายละเอียดบัญชีของคุณหรือ สร้างบัญชีสำหรับ PSN ใหม่

เชื่อมต่อคอนโซล PS4 กับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอนโซล PlayStation 4 โดยใช้สาย LAN (สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย) โดยไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเลือก ใช้สาย LAN

 • หากคุณเลือก ง่าย และทำตามข้อความแจ้งบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกการตั้งค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
 • หากต้องการปรับการตั้งค่าเพิ่มเติมในกรณีที่คุณจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณ คุณสามารถเลือก ปรับแต่งเอง
การตั้งค่าอย่างง่าย:

คอนโซล PS4 จะตรวจจับเครือข่ายของคุณและเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าแบบปรับแต่งเอง:

คุณสามารถตั้งการตั้งค่าต่อไปนี้ได้ด้วยตัวเองก่อนคอนโซล PS4 เชื่อมต่อกับเครือข่าย:

 • ที่อยู่ IP
 • ชื่อโฮส DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Proxy

ข้อสำคัญ: หากคุณไม่คุ้นเคยกับพารามิเตอร์ดังกล่าว โปรดเลือก ง่าย หรือรับข้อมูลนี้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

หากเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งให้ ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า

หมายเหตุ: การลงชื่อเข้าใช้สู่ PlayStation Network จะล้มเหลว เมื่อทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการเข้าถึง PlayStation Network คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยรายละเอียดบัญชีของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > PlayStation Network/การจัดการบัญชี > ลงชื่อเข้าใช้หรือ สร้างบัญชีสำหรับ PSN ใหม่

คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอนโซล PlayStation 4 โดยใช้ Wi-Fi (สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย) โดยไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเลือก ใช้ Wi-Fi

 • หากคุณเลือก ง่าย จุดเข้าถึงที่บันทึกไว้และจุดเข้าถึงที่ค้นพบจะแสดงขึ้นมา 
 • เลือกจุดเข้าถึงที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วปรับการตั้งค่า 
 • หากไม่เห็นเครือข่าย ให้เลือก ตั้งค่าด้วยตัวเอง แล้วปรับการตั้งค่า
 • เมื่อคุณใช้จุดเข้าถึงที่รองรับ WPS หรือ AOSS คุณสามารถบันทึกจุดเข้าถึงนั้นในเพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ AOSS พร้อมใช้งานในบางประเทศและภูมิภาคเท่านั้น
 • หากคุณต้องการปรับการตั้งค่า ให้เลือก ใช้ Wi-Fi > ปรับแต่งเอง
การตั้งค่าอย่างง่าย:

คอนโซล PS4 ของคุณจะตรวจจับเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งานภายในระยะโดยอัตโนมัติและจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าแบบปรับแต่งเอง:

คอนโซล PS4 ของคุณจะตรวจจับเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งานภายในระยะโดยอัตโนมัติ และเมื่อคุณเลือกเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้ด้วยตัวเอง:

 • ที่อยู่ IP
 • ชื่อโฮส DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Proxy

ข้อสำคัญ: หากคุณไม่คุ้นเคยกับพารามิเตอร์ดังกล่าว โปรดเลือก ง่าย หรือรับข้อมูลนี้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

หากเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเชื่อมต่อคอนโซล PS4 มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน จะมีไอคอนกุญแจแสดงขึ้นมาที่ด้านขวาของหน้าจอ

คุณจะต้องป้อนรหัสความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อภายในบ้าน (WPA, WPA2, WEP) สามารถพบรหัสนี้ได้:

 • ที่ด้านหลังเราเตอร์
 • โดยติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
 • โดยติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

หากเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งให้ ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า

หมายเหตุ: การลงชื่อเข้าใช้สู่ PlayStation Network จะล้มเหลว เมื่อทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการเข้าถึง PlayStation Network คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยรายละเอียดบัญชีของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > PlayStation Network/การจัดการบัญชี > ลงชื่อเข้าใช้หรือ สร้างบัญชีสำหรับ PSN ใหม่

กำลังพบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนโซล PlayStation ใช่ไหม 

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อสำหรับคอนโซลของคุณหรือตรวจสอบสถานะของ PlayStation Network ได้ที่ด้านล่าง 

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา