วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนคอนโซล PlayStation

ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนคอนโซล PlayStation®5 หรือคอนโซล PlayStation®4

ตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายบนคอนโซล PS5

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วย Wi-Fi (สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย) โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย > การตั้งค่า > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. เครือข่าย Wi-Fi ใหม่และที่บันทึกไว้จะปรากฏ เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ
 1. หากเครือข่าย Wi-Fi มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ไอคอนกุญแจล็อคจะปรากฏ ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อ (WPA, WPA2, WEP) รหัสผ่านนี้อาจพบได้ที่ด้านหลังของเราเตอร์ของคุณ
  หากคุณหาไม่พบ ให้สอบถามผู้ผลิตเราเตอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
 • หากคุณไม่พบเราเตอร์ ให้เลื่อนลงและเลือก กำหนดค่าด้วยตนเอง แล้วปรับการตั้งค่า
 • ขณะที่คุณใช้แอคเซสพอยต์ที่รองรับ WPS คุณสามารถเลื่อนลงและเลือก ตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม WPS และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 • โปรดทราบว่า: คอนโซล PS5 รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6 แต่ไม่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6-only หากเราเตอร์ของคุณตั้งค่าเป็น IPv6-only โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณให้ใช้ IPv4 โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์
 1. ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. เลือก ใช้ Wi-Fi > ง่าย
 3. เครือข่าย Wi-Fi ใหม่และที่บันทึกไว้จะปรากฏ เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
 1. หากเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งให้ ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. หากเครือข่าย Wi-Fi มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ไอคอนกุญแจล็อคจะปรากฏ ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อ (WPA, WPA2, WEP) รหัสผ่านนี้อาจพบได้ที่ด้านหลังของเราเตอร์ของคุณ
  หากคุณหาไม่พบ ให้สอบถามผู้ผลิตเราเตอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
 • หากคุณไม่พบเราเตอร์ ให้เลื่อนลงและเลือก กำหนดค่าด้วยตนเอง แล้วปรับการตั้งค่า
 • ขณะที่ใช้แอคเซสพอยต์ที่รองรับ WPS หรือ AOSS คุณสามารถเลื่อนลงและเลือก ตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม WPS หรือ ตั้งค่าโดยใช้ AOSS™ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากต้องการเข้าถึง PlayStation™Network คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยรายละเอียดบัญชีของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่

ตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบใช้สายบนคอนโซล PS5 

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยสายเคเบิล LAN (สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย) โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย > การตั้งค่า > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. เลือก ตั้งค่า LAN แบบต่อสาย > เชื่อมต่อ
 • โปรดทราบว่า: คอนโซล PS5 รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6 แต่ไม่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6-only หากเราเตอร์ของคุณตั้งค่าเป็น IPv6-only โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณให้ใช้ IPv4 โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์
 1. ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. เลือก ใช้สายเคเบิล LAN > ง่าย
 3. หากเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งให้ ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากต้องการเข้าถึง PSN คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยรายละเอียดบัญชีของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่

กำลังพบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณใช่ไหม

โปรดลองทำดังนี้:

 • ตรวจสอบหน้า สถานะ PSN ว่ามีปัญหาเซิร์ฟเวอร์หรือการบำรุงรักษาที่อาจทำให้คุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้อยู่หรือไม่
 • ตรวจสอบว่า SSID, รหัสผ่าน และวิธีรักษาความปลอดภัยของคุณถูกต้อง

หากคุณยังประสบปัญหาอยู่ ให้ไปที่ ซ่อมแซม PlayStation เพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

การตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูงบนคอนโซล PS5

เลือก การตั้งค่าขั้นสูง ขณะตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือแบบใช้สาย เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้

 • ที่อยู่ IP
 • ชื่อโฮส DHCP
 • DNS
 • MTU
 • พร็อกซี

ข้อสำคัญ: หากคุณไม่คุ้นเคยกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

เลือก กำหนดเอง ขณะตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือแบบใช้สาย เพื่อปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
  

 • ที่อยู่ IP
 • ชื่อโฮส DHCP
 • DNS
 • MTU
 • พร็อกซี

ข้อสำคัญ: หากคุณไม่คุ้นเคยกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดเลือก ง่าย หรือสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา