Strömindikatorlampor på PS5- och PS4-konsoler

Läs mer om den konsolstatus som indikeras av strömindikatorlamporna.

Vad betyder färgerna på strömindikatorn?

Strömindikatorlamporna på PlayStation®5- och PlayStation®4-konsoler har olika färger för att indikera en status eller ett fel.

Påslagen

Konsolen är påslagen.

Om konsolen är påslagen men ingen bild visas kan du gå till PlayStation-reparationer för felsökningssteg.

Startar

Det tar mindre tid att starta från viloläge än från avstängt läge. Du bör se PlayStation®-logotypen på skärmen medan konsolen startar.

Om konsolen stängs av direkt efter att du slagit på den kan du gå till PlayStation-reparationer för felsökningssteg.

Konsolfel

Om indikatorlampan bara blinkar vitt eller om den blå lampan aldrig övergår till ett fast vitt sken är konsolen fryst och behöver felsökas.

Följ felsökningsstegen nedan:

  1. Koppla ur konsolen.
  2. Vänta i 60 sekunder, koppla in konsolen och slå på den igen.
  3. Om problemet kvarstår installerar du om konsolens programvara i felsäkert läge.

Konsolen stängs av

Konsolens lampor pulserar i vitt och stängs sedan av när konsolen stängs av helt. När konsolen är avstängd går det inte att ladda handkontroller, ladda ned innehåll eller installera innehåll.

Viloläge

Viloläget är ett energisparläge där konsolen kan ladda handkontroller och ladda ned och installera innehåll. Om du vill slå på konsolen från viloläge håller du ned PS-knappen på en USB-ansluten eller tidigare parkopplad handkontroll.

Går in i viloläge

Den här lampan kan vara gul eller orange för vissa. Efter några sekunder ska konsolens lampa lysa med fast orange sken.

Konsolen överhettas

Konsolen är överhettad. Kontrollera följande:

  • Stäng av konsolen och väntar tills den svalnat.
  • När konsolen svalnat flyttar du den till en plats med god ventilation.
  • Kontrollera att konsolens ventilationsöppningar inte är blockerade.
  • Om du har installerat en M.2 SSD i PS5-konsolen måste du se till att de värmeavledande delarna inte har lossnat från M.2 SSD-enheten.

Om problemet kvarstår går du till PlayStation-reparationer.

Avstängd

Konsolen är avstängd. När konsolen är avstängd går det inte att ladda handkontroller, ladda ned innehåll eller installera innehåll.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter