Strömindikatorlampor på PlayStation®5- och PlayStation®4-konsoler

Ta reda på konsolens status med hjälp av strömindikatorlamporna.

Strömindikatorlamporna på PS5™- och PS4™-konsolerna kan visa en mängd olika färger för att ange statusinformation.

Avstängd

Konsolen är helt avstängd. När konsolen är avstängd kan den inte ladda handkontroller via USB, hämta innehåll eller installera innehåll.

Starta

Det tar mindre tid att starta från viloläge än från avstängt läge. Du bör se PlayStation®-logotypen på skärmen medan konsolen startar.

Påslagen

Konsolen är påslagen och fungerar normalt.

Går in i viloläge…

Den här lampan kan vara gul eller orange för vissa. Efter några sekunder ska konsolens lampa lysa med fast orange sken.

Viloläge

Viloläget är ett energisparläge där konsolen kan ladda handkontroller och hämta och installera innehåll. Om du vill slå på konsolen från viloläge håller du ned PS-knappen på en USB-ansluten eller tidigare parkopplad handkontroll.

 

Konsolen stängs av

Konsolens lampa pulserar i vitt och stängs sedan av när konsolen stängs av helt. När konsolen är avstängd kan den inte ladda handkontroller via USB, hämta eller installera innehåll.

Konsolfel

Om indikatorlampan bara blinkar vitt eller om den blå lampan aldrig övergår till ett fast vitt sken är konsolen fryst och behöver felsökas.

Följ felsökningsstegen nedan:

  1. Koppla ur konsolen.
  2. Vänta i 60 sekunder, koppla in konsolen och slå på den igen.
  3. Om problemet kvarstår installerar du om konsolens programvara i felsäkert läge.

Konsolen överhettas

Konsolen har överhettats och behöver lämnas in på service.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter