PS4: Mata ut en skiva som fastnat

Om det fastnar en skiva i PS4:an kan du mata ut den manuellt.

Innan du börjar behöver du det här:

 • En lång stjärnskruvmejsel
 • PS4-modellnumret.

Välj modellserien för din PS4 för vidare instruktioner

 1. Stäng av PS4-systemet.
 2. Dra ut strömkabeln, HDMI-kabeln och andra kablar på baksidan av PS4-systemet.
 1. Placera PS4-systemet på en ren och plan yta framför dig. Vänd upp och ned på systemet och vrid det så att PS-logotypen är riktad bort från dig. Ta bort luckan från skruvhålet som sitter rakt ovanför PS-logotypen enligt bilden.
 1. För in skruvmejseln i utmatningshålet och vrid moturs så matas skivan ut. Det här kan kräva att du vrider skruvmejseln flera varv. Det finns ett lager plast som du måste trycka igenom för att ta bort skruven. Du behöver inte oroa dig. Det påverkar inte garantin.
 1. Återanslut strömkabeln, HDMI-kabeln och alla andra kablar som du drog ut i steg 1.
 2. Slå på PS4-systemet och kontrollera att allt fungerar som det ska.
 1. Stäng av PS4-systemet.
 2. Dra ut strömkabeln, HDMI-kabeln och andra kablar på baksidan av PS4-systemet.
 1. Ställ PS4 upp och ned på en ren, plan yta och titta efter hålen precis ovanför PS-logotypen. (som på bilden, notera att PS-logotypen är upp och ned).
 1. För in skruvmejseln i utmatningshålet och vrid moturs så matas skivan ut. Det här kan kräva att du vrider skruvmejseln flera varv. Det finns ett lager plast som du måste trycka igenom för att ta bort skruven. Du behöver inte oroa dig. Det påverkar inte garantin.
 1. Återanslut strömkabeln, HDMI-kabeln och alla andra kablar som du drog ut i steg 1.
 2. Slå på PS4-systemet och kontrollera att allt fungerar som det ska.
 1. Stäng av PlayStation 4-systemet
 2. Dra ut strömkabeln, HDMI-kabeln och andra kablar på baksidan av PlayStation 4-systemet.
 3. Ställ PlayStation 4-systemet på en ren och plan yta framför dig så att systemets framsida är vänd åt vänster. (PlayStation-logotypen på PlayStation 4-systemets ovansida ska vara på höger sida).
 4. Lägg handflatorna på systemets ovanpanel och låt fingrarna vila på systemets bortre sida.
 1. Tryck med handflatorna jämnt och medelhårt i närheten av skarven, håll emot med fingrarna och skjut ovanpanelen från dig.  Ett klickljud hörs och sedan rör sig panelen cirka 7 mm. Lyft bort panelen genom att börja lyfta från vänster.
 1. När panelen är borttagen ser du en skruv med PlayStation-symbolerna på.  Lossa på skruven genom att vrida moturs, så att du kan ta loss hårddiskenheten.
 2. Dra ut hårddisken en liten bit ur konsolen så att det går att komma åt hålet för manuell utmatning (1):
 1. För in skruvmejseln i utmatningshålet och vrid medurs så matas skivan ut.
 1. Sätt tillbaka ovanpanelen. Placera den cirka 7 mm från skarven, över PlayStation 4-systemets exponerade del. Skjut panelen mot skarven tills den hamnar på plats med ett klickljud.
 1. Återanslut HDMI-kabeln, strömkabeln och alla andra kablar som du drog ut i det första steget.
 2. Slå på PlayStation 4-systemet och kontrollera att allt fungerar som det ska.
 1. Stäng av PlayStation 4-systemet och koppla från strömmen.
 2. Dra ut alla sladdar från systemets baksida.
 3. Ställ systemet på en ren och plan yta framför dig, så att systemets framsida är vänd åt vänster. PS-logotypen på systemets ovansida ska vara rättvänd.
 4. Lägg handflatorna på systemets blanka panel och låt fingrarna vila på systemets yttersidor.
 5. Tryck jämnt och medelhårt i närheten av skarven. Håll emot med fingrarna och skjut den blanka panelen bort från dig.
 1. Ett klickljud hörs och sedan rör sig panelen några centimeter. Lyft bort panelen genom att börja lyfta från vänster.
 1. När den blanka panelen har tagits bort visas två uppsättningar ventiler på systemets vänstra sida. Titta på den första enskilda ventilationsenheten (den som inte sitter ihop med andra).
 1. Lys med en lampa genom ventilationsenheten och leta upp skruven för manuell utmatning.
 1. Skjut in skruvmejseln i ventilationsenheten och vrid skruven motsols tills du ser skivan komma ut ur skivfacket. Det här kan kräva att du vrider skruvmejseln flera varv. Det krävs väldigt lite kraft för att vrida skruven.
 1. Ta tag i skivan med en hand och dra ut den ur skivfacket.
 1. Sätt tillbaka den blanka panelen genom att placera den ett par centimeter från skarven över systemets exponerade del.
 1. Skjut panelen framåt mot skarven tills den hamnar på plats med ett klickljud.
 2. Kontrollera att allt fungerar som det ska genom att återansluta alla sladdar och slå på systemet.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter