Så här röstchattar du med Discord på PS5-konsoler

Röstchatta med spelare på andra plattformar via Discord på PlayStation®5-konsolen

Så här startar du eller går med i en röstchatt på Discord 

Om du vill använda Discord på PS5®-konsolen måste du länka ditt Discord-konto till ditt konto för PlayStation™Network. Länka ditt Discord-konto till PlayStation Network.

 1. Öppna Discord-appen på mobilen eller datorn, logga in på ditt Discord-konto och starta eller anslut till en röstkanal.
 2. Välj alternativet att ansluta med PlayStation och välj sedan din PS5-konsol* i listan som visas.
  När PS5-konsolen har anslutits till röstkanalen visas ett meddelande på PS5-konsolens skärm.
 3. Välj Visa Discord-röstchatt i meddelandet på PS5-konsolens skärm så öppnas Discord-röstchattkortet.
  Du kan också välja röstchattkortet från kontrollcentret.
  Använd handkontrollens inbyggda mikrofon eller ett headset för att prata med de andra medlemmarna i röstchatten.
 • Om du har startat en röstchatt på Discord visar röstchattkortet i kontrollcentret funktionerna för Discord. 
 • Discord-röstchatten skiljer sig från en partyröstchatt, där du kan använda funktioner som Dela skärm och Share Play. 
 • Du kan inte delta i en Discord-röstchatt och en partyröstchatt samtidigt.

* Uppdatera din PS5-konsol till den senaste versionen av systemprogramvaran för att använda funktionen för Discord-röstchatt.

Så här slår du på PS5-konsolen från Discord-appen

Du kan starta en röstchatt i Discord-appen och samtidigt slå på konsolen när den är i viloläge.

 1. Från hemskärmen går du till Inställningar > System > Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge och aktiverar Aktivera start av PS5-systemet från nätverket
 2. När du öppnar Discord-appen och väljer alternativet att ansluta till PlayStation slås PS5-konsolen på.
 3. Välj Visa Discord-röstchatt i meddelandet på PS5-konsolens skärm så öppnas Discord-röstchattkortet.
  Du kan också välja röstchattkortet från kontrollcentret.
  Använd handkontrollens inbyggda mikrofon eller ett headset för att prata med de andra medlemmarna i röstchatten.

Ändra inställningar för Discord-röstchatt

När du startar eller ansluter till en röstkanal på Discord visas den på röstchattkortet i kontrollcentret. 

A) Typ av röstchatt

 

Se vilken typ av röstchatt du använder. En röstchatt som startas i Discord kallas Discord-röstchatt.
B) Växla mellan Discord- och spelröstchattar

Växla smidigt mellan en pågående Discord-chatt och en spelröstchatt.

Hur många röstchattar du deltar i visas ovanför den aktuella röstchatten.

Om du vill byta till en annan röstchatt bläddrar du igenom de pågående röstchattar som du deltar i. Välj en röstchatt för att börja chatta i den.

C) Funktioner för Discord-röstchatt

Ljudbalans
Justera ljudbalansen mellan röstchatt och annat ljud på konsolen.

Stäng av ljud för alla
Stäng av ljudet för alla medlemmar i röstchatten.

Mer …

Inställningar för röstchatt
Justera mikrofonnivån.

Anmäl
Om du får problem med någon annan röstchattmedlem kan du skicka in en anmälan till Discords moderatorer.

Lämna
Gå ur röstchatten som du deltar i.

D) Medlemslista

Namnet och avataren som medlemmen använder på Discord visas här. När medlemmen har länkat sitt konto för PlayStation Network till sitt Discord-konto visas också PlayStation-symbolen tillsammans med medlemmens riktiga namn eller online-ID.

Markera en medlem om du vill justera hens ljudvolym, visa personens PSN-profil (om hen har länkat sina konton) eller utföra andra åtgärder. 

Följande visas när det är aktuellt för den spelaren:

PlayStation Plus
Medlemmen är en PlayStation Plus-medlem.

Aktuellt spel och konsol
Se vilket spel som spelas för närvarande. Ikonerna visar vilken konsol spelaren använder.

Mikrofonstatus
Kontrollera om en medlem pratar eller har mikrofonen avstängd. När en medlem pratar lyser hens avatar. När en medlem har stängt av sitt ljud visas ikonen för avstängt ljud på hens avatar.

Lägg till vän
Om spelaren också finns på PSN kan du lägga till hen som vän.

Spel som går att ansluta till
Spelaren håller på att spela ett spel som du kan gå med i. Om du vill ansluta till spelsessionen markerar du spelaren och väljer sedan Anslut till spel.

Går det att spela in eller sända Discord-ljud?

Nej. Ljud från Discord-röstchattar spelas inte in i klipp och sändningar på PS5-konsolen. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter