Updated den 20 april 2016

Hur kopplar jag PlayStation 3-systemet till en tv med en HDMI-kabel?

Om du vill koppla en PlayStation 3 till en tv med HDMI-kabel beskriver den här artikeln hur du gör.

 
 

Obs!

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) har ingen information om vilka HDMI-konvertrar – t.ex. HDMI-till-DVI-adaptrar – som är kompatibla. SIEE kan inte garantera funktionaliteten för någon konverter. Dessutom kan PlayStation 3-systemet bara skicka bildsignaler via en anslutning i taget. SIEE har ingen information om hur PlayStation 3-systemet kan kopplas till flera enheter.


Du behöver komma åt HDMI-ingången på din visningsenhet. De flesta visningsenheter har fler ingångar eller videokanaler (t.ex. ingång 1, ingång 2, ingång 3 osv.). När du har konfigurerat HDMI på PlayStation 3-systemet och anslutit systemet till din visningsenhet med en HDMI-kabel kan du behöva gå in på var och en av visningsenhetens ingångskanaler i tur och ordning, tills du har hittat den kanal som visar HDMI-signalen. Läs mer i handboken som medföljde visningsenheten om du vill veta mer.

 • Stäng av PlayStation 3-systemet och koppla bort strömmen.
 • Stäng av visningsenheten och koppla bort strömmen.
 • Sätt in ena änden av HDMI-kabeln i HDMI OUT-uttaget på baksidan av PlayStation 3-systemet.
 • Sätt in den andra änden i HDMI-ingången på visningsenheten.
 • Anslut strömmen till PlayStation 3-systemet igen och sätt på systemet.
 • Anslut strömmen till visningsenheten igen och sätt på enheten.
 • PlayStation 3-systemet bör hitta den HDMI-anslutna visningsenheten automatiskt.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att bekräfta HDMI-signalen, använda de optimala inställningarna och bekräfta högsta möjliga upplösning för HD-bilden.

Om du inte bekräftar de nya inställningarna inom 30 sekunder återställs de tidigare visningsinställningarna på PlayStation 3-systemet automatiskt. Om det händer kan du ändra inställningarna för videoutdata manuellt genom att öppna XMB™-menyn och välja Inställningar > [Skärminställningar] > [Inställningar för videoutdata]. Om inställningarna för videoutdata inte stämmer överens med dem som krävs för din visningsenhet kan det hända att skärmen inte visar någon bild när upplösningen ändras. Om bilden inte återställs efter 30 sekunder kan du återställa inställningarna för videoutdata så här:

 • Håll in PlayStation 3-systemets strömknapp så att PlayStation 3-systemet stängs av.
 • Slå sedan på systemet igen genom att trycka in strömknappen i minst fem sekunder.
 • Inställningarna för videoutdata återställs då automatiskt till standardupplösning.