Updated 28 stycznia 2016

Kod błędu PS4: WV-33907-2

Nie udało się połączyć się z serwerem w wyznaczonym limicie czasu. Połączenie może być chwilowo zajęte lub niestabilne.

  1. Przejdź do menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] i sprawdź status sieci. Spróbuj jeszcze raz połączyć się z siecią.

  2. Jeśli błąd będzie nadal występował, połączenie z siecią może być niestabilne. Wypróbuj poniższe rozwiązania:
  • Zrestartuj system i spróbuj jeszcze raz.
  • Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi, umieść system PlayStation 4 i router bliżej siebie i usuń wszelkie przeszkody między nimi.
  • Inne urządzenia w Twojej sieci mogą wykorzystywać dużą część pasma. Poczekaj, aż zakończą działanie.
  • Spróbuj podłączyć te urządzenia do innej sieci, jeśli jest dostępna.

  1. Informacje o statusie PSN sprawdź tutaj.