Updated 21 sierpnia 2015

Kod błędu PS4: WV-33899-2

Nie można połączyć z PlayStation Network (PSN).

Twoj konsola nie może połączyć się z PlayStation Network (PSN). Wykonaj następujące czynności:

  1. Sieć PlayStation Network (PSN) może być tymczasowo niedostepna. Sprawdź stan usługi tutaj.
  2. Jeżeli sieć PlayStation Network jest dostępna, przeprowadź test połączenia internetowego wchodząc w [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] w celu upewnienia się, że łączysz się z siecią.
  3. Zaktualizuj oprogramowanie zarządzające routera. Skontaktuj się z producentem routera lub z dostawcą internetowym (ISP) w celu uzyskania dalszego wsparcia, jeśli to potrzebne. Odłącz pozostałe urządzenia od sieci. Jeżeli wciąż napotykasz problemy, spróbuj później - możliwe, że sieć PlayStation Network jest przeciążona w tym momencie.