Updated 29 stycznia 2016

Kod błędu PS4: WS-37501-6

Wewnętrzny błąd serwera. Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd..

  1. Uruchom ponownie system.

  2. Jeśli błąd będzie nadal występował, może to oznaczać problem z serwerem. Spróbuj jeszcze raz później.