Updated 6 lipca 2016

Kod błędu PS4: WC-40378-2

Przekroczono limit prędkości.

 
 

Ten problem powinien zniknąć po krótkim czasie. Spróbuj jeszcze raz.

Jeżeli widzisz ten błąd w PlayStation Store (PS Store), wyjdź z PS Store i wypisz się z PSN. Następnie wpisz się z powrotem i ponownie uruchom PS Store. Przejdź do menu [Ustawienia] > [PlayStation Network/Zarządzanie kontami] > [Wypisz się], a potem [Wpisz się].