Updated 25 kwietnia 2017

Kod błędu PS4: SU-35931-1

Plik aktualizacji oprogramowania systemu jest częściowo uszkodzony.

 
 

Aktualizacja oprogramowania systemu może być częściowo uszkodzona wskutek niestabilnego połączenia internetowego. Wykonaj następujące kroki:

  1. Zrestartuj system PS4 i pobierz na nowo aktualizację systemu wchodząc w [Ustawienia] > [Aktualizacja systemu] > [Aktualizuj przez internet].
  2. Jeżeli to nie działa, możesz również wykonać aktualizację systemu przez USB. W celu uzyskania informacji jak to zrobić, kliknij tutaj.

Jeżeli wciąż nie możesz wykonać aktualizacji, oznacza to, że może istnieć konieczność serwisowania go. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta PlayStation w celu uzyskania dalszej pomocy.