Updated 21 sierpnia 2015

Kod błędu PS4: SU-30696-4

Aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się. Plik aktualizacyjny może być uszkodzony.

Jeżeli wykonujesz aktualizację poprzez sieć, wejdź do [Ustawienia] > [Aktualizacja oprogramowania systemu] i ponów próbę.

Jeżeli wykonujesz aktualizację z użyciem pamięci USB, spróbuj zaktualizować system wchodząc w [Ustawienia] > [Aktualizacja oprogramowania systemu] > [Aktualizacja przez internet].

Jeżeli to nie jest możliwe, spróbuj pobrać plik instalacyjny ponownie ze strony pl.playstation.com. Upewnij się, że posiadasz pamięć przenośną USB oraz odpowiednią strukturę folderów utworzoną na niej. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Jeżeli wciąż napotykasz problemy z aktualizacją oprogramowania systemu, wypróbuj aktualizację w Trybie Bezpiecznym (opcja nr 3).