Updated 18 lutego 2016

Kod błędu PS4: NW-31453-6

Opóźniona odpowiedź serwera

 
 
  1. Przetestuj połączenie internetowe w menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe]. Sprawdź, czy stan połączenia internetowego jest prawidłowy.
  2. Sprawdź stan usługi PlayStation Network na stronie PlayStation.com