Updated 15 lutego 2016

Kod błędu PS4: NW-31297-2

Nie można połączyć się z siecią bezprzewodową.

 
 

Nie udało się połączyć z siecią Wi-Fi, ponieważ hasło do niej nie jest prawidłowo ustawione na PS4 albo sieć jest zajęta.

Otwórz [Ustawienia] > [Sieć] > [Skonfiguruj połączenie internetowe], aby ponownie dostosować ustawienia sieci.

Jeżeli błąd występuje tylko przez krótki czas, może to oznaczać, że sieć bezprzewodowa jest zajęta i uniemożliwia połączenie. Spróbuj odłączyć inne urządzenia od sieci bezprzewodowej i ponownie przetestować połączenie w menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe]. Jeżeli nie możesz odłączyć innych urządzeń od sieci bezprzewodowej, przetestuj połączenie internetowe na PS4 później.