Updated 25 kwietnia 2017

Kod błędu PS4: NW-31294-9

Przekroczono limit czasu połączenia ze względu na jego niestabilność.

 
 

Możesz mieć problem z połączeniem z lokalną siecią. Wykonaj następujące kroki:

  1. Przeprowadź test połączenia internetowego poprzez wejście w [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] w celu upewnienia się, że możesz się połączyć z internetem.
  2. Wyłącz router/modem i odczekaj 5 minut przed próbą ponownego połączenia. Zaktualizuj oprogramowanie zarządzające routerem. W celu uzyskania pomocy w tym zakresie skontaktuj się z producentem routera lub z usługodawcą internetowym (ISP). Odłącz inne urządzenia od tej sieci.
  3. Jeżeli to możliwe, spróbuj połączyć się z inną siecią.