Updated 15 lutego 2016

Kod błędu PS4: NW-31254-5

Wystąpił błąd sieci. Odpowiedź z serwera DNS jest opóźniona lub niestabilna.

 
 
  1. Zrestartuj system PlayStation 4 i router, aby odświeżyć połączenie sieciowe.
  2. Przejdź do menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe], aby przetestować status połączenia.
  3. Sprawdź, czy Twój dostawca usług internetowych nie prowadzi akurat konserwacji sieci.
  4. Jeżeli podczas konfiguracji połączenia internetowego w opcji [Ustawienia adresu IP] lub [Ustawienia serwera DNS] wybrałeś [Ręczne], sprawdź, czy opcje [Podstawowy serwer DNS] i [Dodatkowy serwer DNS] są skonfigurowane prawidłowo.
    Mogą występować sytuacje, gdy system nie uzyskał jeszcze adresu IP albo zmieniły się któreś ustawienia serwera DNS. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać dalszą pomoc.