Updated 15 lutego 2016

Kod błędu PS4: NW-31254-5

Wystąpił błąd sieci. Odpowiedź z serwera DNS jest opóźniona lub niestabilna.

 
 
  1. Zrestartuj system PlayStation 4 i router, aby odświeżyć połączenie sieciowe.
  2. Przejdź do menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe], aby przetestować status połączenia.
  3. Sprawdź, czy Twój dostawca usług internetowych nie prowadzi akurat konserwacji sieci.
  4. Jeżeli podczas konfiguracji połączenia internetowego w opcji [Ustawienia adresu IP] lub [Ustawienia serwera DNS] wybrałeś [Ręczne], sprawdź, czy opcje [Podstawowy serwer DNS] i [Dodatkowy serwer DNS] są skonfigurowane prawidłowo.
    Mogą występować sytuacje, gdy system nie uzyskał jeszcze adresu IP albo zmieniły się któreś ustawienia serwera DNS. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać dalszą pomoc.
 
 
 
 

Więcej na ten temat

Pokrewne artykuły