Updated 17 grudnia 2015

Kod błędu PS4: NW-31250-1

Wewnętrzny błąd serwera. Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd.

  1. Uruchom ponownie system.
  2. Jeśli błąd będzie nadal występował, może to oznaczać problem z serwerem. Spróbuj jeszcze raz później.