Updated 20 stycznia 2016

Kod błędu PS4: NW-31246-6

Ustawienia serwera DNS są nieprawidłowe.

  1. Zrestartuj system PlayStation 4, aby odświeżyć połączenie sieciowe.
  2. Otwórz [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe].
  3. Jeżeli podczas konfiguracji połączenia internetowego w swoim PlayStation 4 w opcji [Ustawienia adresu IP] lub [Ustawienia serwera DNS] wybrałeś [Ręczne], sprawdź, czy opcje [Podstawowy serwer DNS] i [Dodatkowy serwer DNS] są skonfigurowane prawidłowo.

Mogą występować sytuacje, gdy system nie uzyskał adresu IP albo zmieniły się ustawienia serwera DNS.
Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać dalszą pomoc.

 

 
 
 
 

Więcej na ten temat

Pokrewne artykuły