Updated 20 stycznia 2016

Kod błędu PS4: NW-31246-6

Ustawienia serwera DNS są nieprawidłowe.

  1. Zrestartuj system PlayStation 4, aby odświeżyć połączenie sieciowe.
  2. Otwórz [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe].
  3. Jeżeli podczas konfiguracji połączenia internetowego w swoim PlayStation 4 w opcji [Ustawienia adresu IP] lub [Ustawienia serwera DNS] wybrałeś [Ręczne], sprawdź, czy opcje [Podstawowy serwer DNS] i [Dodatkowy serwer DNS] są skonfigurowane prawidłowo.

Mogą występować sytuacje, gdy system nie uzyskał adresu IP albo zmieniły się ustawienia serwera DNS.
Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać dalszą pomoc.