Updated 14 stycznia 2016

Kod błędu PS4: NW-31205-1

Połączenie sieciowe jest niestabilne lub zbyt słabe i uniemożliwia połączenie z serwerem PSN.

  1. Sprawdź status połączenia PlayStation 4 w menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe].
  2. Wypróbuj poniższe rozwiązania.
  • Inne urządzenia w Twojej sieci mogą wykorzystywać dużą część pasma. Poczekaj, aż zakończą działanie.
  • Sprawdź, czy Twój router i modem obsługują PlayStation 4. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.
  • Zresetuj połączenie z siecią lokalną: wyłącz modem lub router i włącz go ponownie po 5 minutach.
  • Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe swojego routera. W razie konieczności zwróć się o pomoc do producenta routera lub dostawcy usług internetowych (ISP).
  • Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi, umieść system PlayStation 4 i router bliżej siebie i usuń wszelkie przeszkody między nimi.
  1. Następujące numery portów są wykorzystywane do połączenia z serwerami PSN przez Internet. Sprawdź, czy nie są one blokowane przez router.
TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479
  1. Jeśli korzystasz z konkretnego serwera DNS, przejdź do menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Skonfiguruj połączenie internetowe] > [Niestandardowe] i zmień ustawienia DNS.
  2. Jeżeli nadal występują problemy, spróbuj jeszcze raz później — być może na serwerze odbywa się zwiększony ruch.