Updated 16 grudnia 2015

Kod błędu PS4: NP-38497-1

Połączenie sieciowe w trakcie korzystania z funkcji Share Play może być gorszej jakości, ponieważ prędkość sieci (przesyłanie) to zaledwie 2-5 Mb/s. Zalecamy zwiększenie prędkości sieci.

Aby w pełni wykorzystać możliwości funkcji Share Play, Ty i Twój znajomy musicie korzystać z szerokopasmowego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 2 Mb/s.

  1. Do podłączenia PlayStation 4 do sieci zalecane jest użycie kabla sieciowego.
    Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi, umieść system PlayStation 4 i router bliżej siebie i usuń wszelkie przeszkody między nimi.
  2. Sprawdź, czy inne urządzenia w sieci nie wykorzystują dużej części pasma. Poczekaj, aż zakończą działanie.
  3. Przejdź do menu [Impreza] > [Ustawienia imprezy] > [Jakość wideo dla sesji Share Play] i sprawdź, czy [Rozdzielczość] i [Liczba klatek na sekundę] są ustawione na wartość „Standardowa”. Aby korzystać z funkcji Share Play w jakości „Wysoka”, musisz mieć połączenie internetowe o dużej szybkości. 

Aby sprawdzić stan połączenia systemu PlayStation 4, przejdź do menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe].