Updated 15 stycznia 2016

Kod błędu PS4 PSN: NP-38496-0

Nie można uruchomić funkcji Share Play, ponieważ prędkość Twojej sieci (wysyłanie) nie przekracza 2 Mb/s. Zalecamy zwiększenie prędkości sieci.

Aby w pełni wykorzystać możliwości funkcji Share Play, Ty i Twój znajomy musicie korzystać z szerokopasmowego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 2 Mb/s.

  1. Do podłączenia PlayStation 4 do sieci zalecane jest użycie kabla sieciowego.

    Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi, umieść system PlayStation 4 i router bliżej siebie i usuń wszelkie przeszkody między nimi.
  2. Sprawdź, czy inne urządzenia w sieci nie wykorzystują dużej części pasma. Poczekaj, aż zakończą działanie.
  3. Przejdź do menu [Impreza] > [Ustawienia imprezy] > [Jakość wideo dla sesji Share Play] i sprawdź, czy [Rozdzielczość] i [Liczba klatek na sekundę] są ustawione na wartość „Standardowa”. Aby korzystać z funkcji Share Play w jakości „Wysoka”, musisz mieć połączenie internetowe o dużej szybkości. 

Aby sprawdzić stan połączenia systemu PlayStation 4, przejdź do menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe].