Updated 16 lutego 2016

Kod błędu PS4: NP-37637-6

Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu.

 
 

Przejdź do ekranu funkcji i wybierz (Ustawienia) > [Aktualizacja oprogramowania systemu], żeby pobrać najnowszą wersję oprogramowania systemu.