Updated 4 lutego 2016

Kod błędu PS4: NP-34994-9

W aplikacji Impreza wystąpił błąd.

 
 

Zamknij Imprezę i zrestartuj system PlayStation 4.