Updated 18 kwietnia 2016

Kod błędu PS4: NP-34924-2

Sprawdzenie dostępności najnowszej aktualizacji tej aplikacji jest niemożliwe. Połączenie z siecią może być niestabilne.

 
 
  1. Sprawdź połączenie internetowe.
  • Sprawdź status połączenia w menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe].
  • Uruchom ponownie PlayStation 4.
  • Zresetuj połączenie z siecią lokalną: wyłącz modem lub router i włącz go ponownie po 5 minutach.
  • Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe swojego routera. W razie konieczności zwróć się o pomoc do producenta routera lub dostawcy usług internetowych (ISP).
  • Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi, umieść PS4 i router bliżej siebie i usuń wszelkie przeszkody między nimi.
  • Jeśli korzystasz z konkretnego serwera DNS, przejdź do menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Skonfiguruj połączenie internetowe] > [Niestandardowe] i zmień ustawienia DNS.
  1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze, kiedy aplikacja będzie podświetlona, a następnie wybierz [Sprawdź dostępność aktualizacji.]

  2. Jeżeli nadal występują problemy, spróbuj jeszcze raz później — być może na serwerze odbywa się zwiększony ruch.