Updated 16 lutego 2016

Kod błędu PS4: NP-33318-8

Utracono połączenie Share Play, ponieważ łącze sieciowe stało się niestabilne.

 
 

Aby w pełni wykorzystać możliwości funkcji Udostępnianie gry, Ty i Twój znajomy musicie korzystać z szerokopasmowego połączenia internetowego. Otoczenie sieci domowej każdego gracza również może mieć wpływ na jakość połączenia. Jako minimalną szybkość połączenia zalecamy co najmniej 2 Mb/s. Aby sprawdzić prędkość wysyłania, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług sieciowych.

Jak poprawić połączenie sieciowe:

  • Do połączenia systemu PlayStation 4 do sieci zaleca się użycie kabla LAN.
    Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi, umieść system PlayStation 4 i router bliżej siebie i usuń wszelkie przeszkody między nimi.
  • Inne urządzenia w Twojej sieci mogą wykorzystywać dużą część pasma. Poczekaj, aż zakończą działanie.
  • Sprawdź status połączenia PS4 w menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe].