Updated 9 lutego 2016

Kod błędu PS4: NP-31928-3

Nie udało się połączyć z siecią.

 
 
  1. Wybierz [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] i sprawdź stan połączenia internetowego.
  2. Skonfiguruj ustawienia sieci.