Updated 22 lutego 2016

Kod błędu PS4: NP-31801-3

Podczas korzystania z funkcji PSN wystąpił błąd.

 
 
  1. Zamknij i ponownie uruchom aplikację.
  2. Jeśli błąd będzie nadal występował, sprawdź, czy nie jest dostępna aktualizacja aplikacji. W tym celu podświetl aplikację na ekranie głównym i naciśnij przycisk OPTIONS. Wybierz [Sprawdź dostępność aktualizacji].