Updated 12 lutego 2016

Kod błędu PS4: NP-31736-0

Aplikacja próbuje połączyć się z użytkownikiem, który się wylogował.

 
 

  1. Sprawdź, czy wszyscy użytkownicy są zalogowani do PS4 i uruchom aplikację jeszcze raz.
  2. Jeśli błąd będzie nadal występował, zrestartuj system PS4.