Updated 29 stycznia 2016

Kod błędu PS4: E-82000003

Upłynął limitu czasu połączenia.

 
 

Spróbuj jeszcze raz. Jeżeli błąd pojawia się w PlayStation Store, zamknij sklep i spróbuj jeszcze raz.
Jeżeli błąd będzie nadal występował, zamknij sklep, po czym wypisz się i ponownie wpisz do PlayStation Network za pośrednictwem menu [Ustawienia] > [PlayStation Network].