Updated 17 czerwca 2016

Kod błędu PS4: E-82000000

Niezdefiniowany błąd aplikacji

 
 

Ten błąd może się pojawić, gdy próbujesz uruchomić aplikację wymagającą aktualizacji.

  1. Zrestartowanie aplikacji

Zaznacz ją na ekranie głównym, naciśnij przycisk Options na kontrolerze i wybierz polecenie [Zamknij aplikację]. Następnie uruchom ją ponownie z ekranu głównego lub z Biblioteki.

  1. Sprawdzanie aktualizacji gier

Zaznacz grę na ekranie głównym lub w Bibliotece i naciśnij przycisk Options na kontrolerze. Następnie wybierz polecenie [Sprawdź dostępność aktualizacji].

  1. Jeżeli nie rozwiąże to problemu, skontaktuj się z wydawcą gry. Informacje kontaktowe znajdziesz na jego oficjalnej stronie internetowej.