Updated 18 lutego 2016

Kod błędu PS4: CE-39984-3

System PS4 uzyskał adres IP, ale nie może połączyć się z Internetem.

 
 
  1. Sprawdź ustawienia sieciowe i przetestuj połączenie z Internetem.
  2. Jeżeli korzystasz z punktu dostępowego Wi-Fi, konieczne może być zalogowanie się do sieci punktu dostępowego, żeby połączyć się z Internetem.
  3. Jeżeli nie możesz uruchomić przeglądarki systemu internetowej PS4, otwórz Ustawienia > Podręcznik użytkownika — zobaczysz ekran logowania do bezprzewodowego punktu dostępu.