Updated 22 lutego 2016

Kod błędu PS4: CE-38702-0

Nie można pobrać informacji z serwera. Mogą występować problemy w połączeniu z siecią lub z Internetem.

 
 
 1. Zrestartuj router.
 2. Zrestartuj PS4.
 3. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić stan swojego połączenia internetowego.
 4. Zresetuj router i wybierz [Ustawienia] > [Sieć] > [Skonfiguruj połączenie internetowe] w swoim PlayStation 4, aby ponownie połączyć się z routerem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z routerem.
 5. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z routerem.
 6. Wybierz [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] i sprawdź stan połączenia internetowego.
 7. PlayStation™Network może być chwilowo zajęte. Sprawdź status usługi na stronie playstation.com i spróbuj jeszcze raz później.
 8. Zapora firewall lub inne środki bezpieczeństwa mogą utrudniać połączenie z siecią. Sprawdź, czy Twoje urządzenia sieciowe nie blokują następujących numerów portów:
  TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  UDP: 3478, 3479""
 9. Jeżeli nie możesz połączyć się z usługą inną niż PlayStation™Network, sprawdź stan tej usługi.