Updated 13 kwietnia 2018

Kod błędu PS4: CE-38612-0

Dane aplikacji na dysku twardym są prawdopodobnie częściowo uszkodzone.

 
 
  1. Zrób kopię zapasową zapisanych danych gry na urządzeniu pamięci masowej USB lub na dysku internetowym PlayStation Plus.
  2. Usuń aplikację i zainstaluj ją ponownie, wykonując następujące czynności:
  • Po zaznaczeniu ikony aplikacji na ekranie głównym naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze i wybierz [Usuń].
  • Następnie włóż dysk z grą do systemu PlayStation 4 (jeśli masz wersję gry na dysku) albo przejdź do Biblioteki i pobierz aplikację, jeśli została kupiona w PlayStation Store.
  1. Jeżeli po wykonaniu tych czynności błąd nadal występuje, przejdź kolejno do menu [Ustawienia] > [Inicjalizacja] > [Zainicjuj PS4] > [Szybka] i zainicjuj system. Następnie zainstaluj aplikację.

  2. Jeżeli został wymieniony dysk twardy, spróbuj użyć oryginalnego dysku twardego, który był dostarczony z systemem PlayStation 4.