Updated 14 stycznia 2016

Kod błędu PS4: CE-35406-8

Nie udało się połączyć PS Vita z systemem PS4 w celu skorzystania z funkcji Gra zdalna, ponieważ konta na obu systemach nie są takie same.

Aby móc korzystać z funkcji Gra zdalna, z obydwoma systemami musi być połączone to samo konto PSN.

Jeżeli musisz zmienić konto na swoim PS4, na ekranie głównym wybierz kolejno [Zasilanie] > [Przełącz użytkownika].

Z systemem PS Vita może być połączone tylko jedno konto PSN. Aby połączyć nowe konto, trzeba przywrócić system PS Vita. Oprogramowanie systemu można przywrócić do stanu domyślnego i usunąć wszystkie zapisane w nim dane, wybierając kolejno [Format] > [Przywróć system], a następnie postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.