Updated 21 sierpnia 2015

Kod błędu PS4: CE-34788-0

Nie można użyć tego pliku aktualizacji

Nie można użyć pliku aktualizacji znajdującego się na twoim urządzeniu USB. Aby zainstalować aktualizację z USB, upewnij się, że masz właściwy plik:


W celu wykonania standardowej aktualizacji, potrzebujesz najnowszej wersji oprogramowania systemu dostępnej do pobrania z http://pl.playstation.com/systemsoftwareversion/.

Jeżeli już spróbowałeś użyć tego pliku, zamontowałeś nowy dysk twardy (HDD) lub zainicjowałeś swój system, musisz zainstalować na nowo cały system. Informacje, jak to zrobić wraz z linkiem do pliku do pobrania znajdziesz tutaj.