Updated 21 sierpnia 2015

Kod błędu PS4: CE-33991-5

Nie można połączyć z siecią

Możesz mieć również problem z dostepem do sieci lokalnej (domowej lub w pracy). Wykonaj następujące czynności:

  1. PlayStation Network (PSN) lub serwer gry mogą być tymczasowo niedostepne. Upewnij się, że usługi PSN oraz serwery gry są dostępne.
  2. Jeżeli obie usługi są aktywne, przeprowadź test połączenia internetowego wchodząc w [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] w celu upewnienia się, że łączysz się z siecią.
  3. Zaktualizuj oprogramowanie zarządzające routera. Skontaktuj się z producentem routera lub z dostawcą internetowym (ISP) w celu uzyskania dalszego wsparcia, jeśli to potrzebne. Odłącz pozostałe urządzenia od sieci. Jeżeli wciąż napotykasz problemy, spróbuj później - możliwe, że serwer jest przeciążony.