Updated 21 sierpnia 2015

Kod błędu PS4: CE-33987-0

Błąd testu połączenia internetowego

Ponieważ przekroczono limit czasu połączenia w trakcie wpisywania do konta PSN, możesz mieć problem z połączeniem się z siecią PlayStation Network (PSN).

  1. Wykonaj test połączenia internetowego wchodząc w [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] w celu upewnienia się, że możesz się połączyć z siecią.

  2. Jeżeli wciąż nie możesz się połączyć, spróbuj zresetować lokalne połączenie internetowe poprzez wyłączenie modemu i/lub routera oraz odczekanie 5 min przed ponownym jego włączeniem.

  3. Jeżeli powyższe działania nie pomogły, możliwe, że powinieneś zaktualizować oprogramowanie zarządzające routerem. Skontaktuj się z producentem routera lub z dostawcą internetowym (ISP) w celu uzyskania dalszego wsparcia, jeśli to potrzebne. Odłącz pozostałe urządzenia od sieci. Jeżeli wciąż napotykasz problemy, spróbuj później - możliwe, że serwer jest przeciążony.