Updated 20 lipca 2017

Kod błędu PS4: CE-32894-6

Połączenie z serwerem zostało przerwane. Być może wystąpił problem z nawiązaniem połączenia z siecią albo sieć PlayStation™Network lub serwer dostawcy usługi są tymczasowo zajęte.

 
 
 1. Sprawdź status połączenia PlayStation 4 w menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe].
 2. Wypróbuj poniższe rozwiązania.
 • Inne urządzenia w Twojej sieci mogą wykorzystywać dużą część pasma. Poczekaj, aż zakończą działanie.
 • Sprawdź, czy Twój router i modem obsługują PlayStation 4. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.
 • Zresetuj połączenie z siecią lokalną: wyłącz modem lub router i włącz go ponownie po 5 minutach.
 • Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe swojego routera. W razie konieczności zwróć się o pomoc do producenta routera lub dostawcy usług internetowych (ISP).
 • Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi, umieść system PlayStation 4 i router bliżej siebie i usuń wszelkie przeszkody między nimi.
 1. Następujące numery portów są wykorzystywane do połączenia z serwerami PSN przez Internet. Sprawdź, czy nie są one blokowane przez router.
 • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
 • UDP: 3478, 3479
 1. Jeśli korzystasz z konkretnego serwera DNS, przejdź do menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Skonfiguruj połączenie internetowe] > [Niestandardowe] i zmień ustawienia DNS.
 2. Jeżeli nadal występują problemy, spróbuj jeszcze raz później — być może na serwerze odbywa się zwiększony ruch.