Updated 18 lutego 2016

Kod błędu PS4: CE-32869-8

Nie udało się uruchomić aplikacji, ponieważ podane informacje były nieprawidłowe. Baza danych jest prawdopodobnie częściowo uszkodzona.

 
 
  1. Uruchom system PlayStation 4 w trybie bezpiecznym i wybierz opcję [5. Odbuduj bazę danych]
  2. Spróbuj uruchomić aplikację. Jeśli błąd nadal występuje, znowu uruchom system w trybie bezpiecznym i wybierz opcję [3. Aktualizuj oprogramowanie systemu] lub [4. Odbuduj bazę danych].
  3. Jeżeli ten błąd występuje tylko w określonej aplikacji, usuń aplikację, podświetlając ją na ekranie głównym, naciskając na kontrolerze przycisk OPTIONS i wybierając [Usuń]. Zainstaluj aplikację jeszcze raz z PlayStation Store.
  4. Jeżeli błąd występuje w wielu lub wszystkich aplikacjach, zrób kopię zapasową zapisanych danych w menu [Ustawienia] > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] i zainicjuj system PlayStation 4 w menu [Ustawienia] > [Inicjalizacja] > [Zainicjuj PS4] > [Szybka].