Updated 22 czerwca 2016

Kod błędu PS4: CE-30774-1

Nie można wykonać aktualizacji

 
 

System PS4 nie mógł zaktualizować oprogramowania systemu za pomocą urządzenia pamięci masowej USB. Przejdź do menu [Ustawienia] > [Aktualizacja oprogramowania systemu], aby zaktualizować swoje PS4.

Jeżeli nie jest to możliwe, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB jest sformatowane w systemie plików FAT lub exFAT.

Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB komputera PC/Mac, kliknij prawym przyciskiem i wybierz „Formatuj”, aby otworzyć okno dialogowe. Z menu rozwijanego wybierz w pozycji „System plików” FAT albo exFAT.

  1. Sprawdź, czy plik aktualizacji jest zapisany w odpowiedniej strukturze plików.

Korzystając z komputera, utwórz folder o nazwie „PS4”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA). Plik aktualizacji („PS4UPDATE.PUP”) należy zapisać w folderze „UPDATE”. Jeżeli błąd będzie nadal występował, pobrany plik może być uszkodzony. W takiej sytuacji należy go usunąć z urządzenia USB i pobrać jeszcze raz

  1. Spróbuj ponownie

Jeżeli problem się powtarza, usuń pobrany plik z dysku USB i pobierz go jeszcze raz.